top

 

Upplysningsmärken (J)

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.


 

J2 - Upplysningsmärke

Upplysningsmärke. Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt. Varnings- eller förbudsmärke kan vara infogat som förberedande upplysning. Anvisningar med versal och gemen text kan förekomma.


J3 - Livsfarlig ledning

Livsfarlig ledning. Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®