top

 

Väjningspliktsmärken (B)

Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.


 

B1 - Väjningsplikt

Väjningsplikt. Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg.


B2 - Stopplikt

Stopplikt. Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde.


B3 - Övergångsställe

Övergångsställe. Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe.


B4 - Huvudled

Huvudled. Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg.


B5 - Huvudled upphör

Huvudled upphör.


B6 - Väjningsplikt mot mötande trafik

Väjningsplikt mot mötande trafik.


B7 - Mötande trafik har väjningsplikt

Mötande trafik har väjningsplikt.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®