top

 

Betalning och leverans

24 timmars öppet köp — 100% Nöjd Kund Garanti


 

Köp- och leveransvillkor


Öppet köp — 100% Nöjd Kund Garanti

Trafiktestet erbjuder 24 timmars öppet köp och full återbetalning inom 24 timmar, detta gäller även om tjänsten har använts.

Betalningsalternativ

Trafiktestet accepterar för närvarande kreditkorten: VISA, VISA Electron, MasterCard och MaestroCard. Det tillkommer ingen extra avgift om du betalar med ditt kreditkort. 

Använder du G-pay, Apple Pay eller betalkort som betalningsmetod – debiteras du 1-2 dagar efter digital leverans via e-post och SMS från trafiktestet.se.

Säker betalning med Onpay.io (SSL)

All kommunikation mellan Trafiktestet och din bank sköts av Onpay.io/team.blue Denmark A/S i Danmark (EU VAT number.:DK29412006) och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer), Trafiktestet hanterar aldrig dina kortuppgifter.

Onpay.io ansvarar för att kreditkortsnummer och koder hanteras säkerhetsmässigt i enlighet med de krav som uppställs för certifiering i regelverket Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Webbplatsen använder sig av 3D–Secure.

Leverans av lösenord

Du får ett lösenord till Trafiktestet.se i din webbläsare och ett e-mail inom några minuter. Leverans sker enbart till angiven e-postadress och mobilnummer(SMS).

Om du inte får någon e-post eller SMS, med ditt lösenord, kan det bero på att du angett fel e-postadress eller mobilnummer. Skicka da e-post till kundtjanst@trafiktestet.se  — då skickar vi ett nytt via e-mail.

Ångerrätt och återbetalning

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar.  Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet om en tjänst har ingåtts.

Ångerrätten gäller dock inte om fullgörande av tjänsten har påbörjats under ångerfristen.

Du har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då Trafiktestet mottagit meddelandet om att du ångrat dig. Begäran om återbetalning måste göras till kundtjanst@trafiktestet.se 

Download ångerblankett 

Reklamationsrät

Om din vara skulle vara felaktig eller om det uppstått fel vid leveransen får du reklamera varan eller köpet. Om du lämnat meddelande om felet till oss inom två månader från att du upptäckte felet anses din reklamation alltid lämnad inom skälig tid. Sker inte reklamation inom skälig tid från det att felet upptäckts, eller borde ha upptäckts, och senast inom tre år och två månader från det att du tog emot varan, förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot oss. Du kan reklamera genom att kontakta oss på kundtjanst@trafiktestet.se eller på vår adress Oslo Plads 2, DK-2100 København Ø.

Tvister

Som privatperson har möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få en tvist prövad. Din anmälan ska vara skriftlig och skickas till - Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via deras hemsida https://www.arn.se eller per brev:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Du kan också använda plattformen på EU-kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/odr

Registrerades rättigheter

Din rätt till tillgång Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når oss på kundtjanst@trafiktestet.se.


Vi är certifierad av Trygg E-handel

Trygg e-handel är en certifiering för e-butiker som säljer varor och tjänster på nätet. E-handel bygger på precis samma princip som traditionell postorder, skillnaden är att varorna uppvisas på en hemsida samt att köpeavtalet ingås direkt på hemsidan.

Det finns idag tusentals e-butiker i Sverige – de flesta seriösa, men tyvärr inte alla. Trygg e-handel certifieringen finns till för att du ska känna dig trygg att lämna känsliga uppgifter, veta att de kommer att leverera inom avtalad tid och att du kommer att få hjälp om något skulle gå fel.


Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®