top

 

Tecken av polisman (P)

Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.


 

P1 - Stopp

Stopp. Tecknet anger stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån. Tecknet används i vägkorsning och gäller så länge polismannen vänder sig åt samma håll. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra.


P2 - Stopp

Stopp. Tecknet anger stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot. Tecknet kan ges med en stoppspade.


P3 - Stopp

Stopp. Tecknet anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot. Tecknet används under mörker och vid nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast uppfattas av trafikanter.


P4 - Kör fram

Kör fram. Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.


P5 - Minska hastigheten

Minska hastigheten. Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vänd mot skall minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.


P6 - Kontroll

Kontroll. När symbolerna och texten visas skall fordonsförare köra in på kontrollplats för kontroll. Visas symboler med visst eller vissa slag av fordon gäller skyldigheten att köra in för kontroll endast dessa fordon.


P7 - Förberedande upplysning om kontroll

Förberedande upplysning om kontroll. Symbolerna och texten visas som förberedande upplysning om kontroll. Det angivna avståndet är anpassat till förhållandena på platsen.


P8 - Minska hastigheten

Minska hastigheten. Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet skall minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.


P9 - Minska hastigheten

Minska hastigheten. Tecknet anger att de trafikanter som möter polisfordonet skall minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.


P10 - Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar. Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakom polisfordonet skall följa efter det och stanna när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade.


P11 - Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet. Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet skall köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®