top

 

Symboler (S)

Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.


 

S1 - Tung lastbil

Tung lastbil.


S2 - Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

Tung lastbil med tillkopplad släpvagn.


S3 - Personbil

Personbil.


S4 - Personbil med tillkopplad släpkärra

Personbil med tillkopplad släpkärra.


S5 - Buss

Buss.


S6 - Traktor och motorredskap klass II

Traktor och motorredskap klass II.


S7 - Motorcykel

Motorcykel. Symbolen anger tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn.


S8 - Cykel och moped klass II

Cykel och moped klass II.


S9 - Släpkärra

Släpkärra.


S10 - Gående

Gående.


S11 - Rörelsehindrade

Rörelsehindrade.


S12 - Färja

Färja. Symbolen anger ett färjeläge eller att angivet färdmål nås med färja.


S13 - Personfärja

Personfärja. Symbolen anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®