top

 

Övergångsställen

Det finns bevakade och obevakade övergångsställen. Vid bevakade övergångsställen regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis.


 

Video

Transportstyrelsen — regler vid övergångsställen. 

Vem är gående?

Gående är den som går. Bestämmelser om gående gäller bl.a. även för den som

  1. Åker rullskidor, rullskridskor eller spark.
  2. Leder cykel, moped eller motorcykel.
  3. Skjuter barnvagn eller rullstol.
  4. Åker rullstol eller själv kör rullstol i gångfart.

Vem är fordonsförare?

Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en ”anordning på hjul, band eller medar”. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som

  1. Rider.
  2. Leder eller driver kreatur.

Det här gäller där gående korsar väg
och det inte finns övergångsställe

Platser där gående korsar en väg kallas ibland gångpassager. De kan: vara upphöjda för att fordon ska köra sakta, ha refuger för att gående ska kunna korsa ett körfält i taget, men också vara en plats där ingenting särskilt gjorts.


Gående

Om det inte innebär någon fara eller något hinder för trafiken får du korsa körbana eller cykelbana även om det inte finns något övergångsställe.

Du ska korsa en cykelbana eller körbana tvärs över och helst i närheten av en korsning.

Gå över utan onödigt dröjsmål.


Fordonsförare

Du ska hålla tillräckligt låg hastighet där gående korsar vägen.

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe

Ett övergångsställe är en del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ibland är övergångsstället upphöjt för att fordon ska köra sakta. Ett övergångsställe är obevakat om trafiken inte regleras med trafiksignaler eller av en polisman.


Gående

Du ska ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när du ska gå ut på ett övergångsställe. Korsa körbana eller cykelbana utan onödigt dröjsmål.


Fordonsförare

Du har väjningsplikt mot gående som har gått ut på eller just ska gå ut på ett obevakat övergångsställe.

Du ska anpassa körningen så att du inte behöver stanna på övergångsstället.

Väjningsplikt innebär att du:

  1. I god tid ska sänka hastigheten eller stanna.
  2. Får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.

Det här gäller vid ett bevakat övergångsställe


Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman...


Gående

Du ska följa trafiksignalerna. Korsa körbana eller cykelbana utan onödigt dröjsmål. Du ska ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när du ska gå ut på ett övergångsställe.


Fordonsförare

Du ska följa trafiksignalerna. Du ska ge gående, som på rätt sätt gått ut på ett bevakat övergångsställe, möjlighet att passera. Det gäller även om du får korsa övergångsstället enligt trafiksignalerna.

När du har svängt i en korsning ska du köra med låg hastighet och du har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.


Det här gäller där gående korsar väg och det finns signaler, men inte ett övergångsställe


Platser där gående korsar väg kan vara signalreglerade...


Gående

Du ska följa trafiksignalerna.

Korsa körbana eller cykelbana utan onödigt dröjsmål.


Fordonsförare

Du ska följa trafiksignalerna.

Omkörning vid ett övergångsställe


Du får inte köra om strax före eller på ett obevakat övergångsställe.

Parkering vid ett övergångsställe


Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe. Det gäller både bevakade och obevakade övergångsställen.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®