top

 

Cirkulationsplats

Visste du att...Rondell endast är den yta som finns i mitten av cirkulationsplatsen.


 

Video

Transportstyrelsen — trafikregler som gäller i en cirkulationsplats. 

Detta gäller i en cirkulationsplats


Du ska köra motsols i cirkulationen runt rondellen.


Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen.


Väjningsplikt innebär att du:

  1. i god tid ska sänka hastigheten eller stanna
  2. får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.

På väg in i cirkulationen


Det finns inget krav på att ge tecken vid infart eftersom det endast finns ett val av körriktning. Välj det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan. Om det finns vägmärken eller vägmarkeringar följer du de anvisningarna.


Tänk på att långa fordon ofta behöver mer än ett körfält i cirkulationen. Detta är exempel på hur du kan välja körfält. Du får välja annorlunda om det passar situationen bättre.

Inne i cirkulationen


När du byter körfält eller annars flyttar dig i sidled ska du ge tecken.


Ser du att en förare är på väg att byta körfält ska du anpassa hastigheten för att underlätta körfältsbytet.


Du får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter.

På väg ut ur cirkulationen


När du kör ut ur cirkulationen ska du ge tecken till höger.


Anpassa körningen så att du helst kör ut ur cirkulationen från höger körfält.


Om du kör ut ur cirkulationen från vänster körfält måste du vara extra uppmärksam på fordonen i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra i cirkulationen.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®