top

 

Rätt hastighet på vägen

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna på väg för att rädda liv och minska påverkan på klimatet.


 

Vad är rätt hastighet?

Rätt hastighet på vägar och gator är en förutsättning för att minska antalet döda och skadade i trafiken.
Om alla håller hastigheten kan antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken minska.


Bashastighet

Bashastigheterna på vägarna i Sverige är 50 km/tim i tätbebyggt område och 70 km/tim utanför tätbebyggt område. På många gator och vägar gäller andra hastighetsgränser. Trafikverket, kommunerna eller länsstyrelsen beslutar från fall till fall om andra hastighetsgränser.


110 och 120 km/tim

Normalt gäller 110 km/tim på motorvägar. 120 km/tim kan förekomma på motorvägar med hög trafiksäkerhetsstandard och låg trafik.Flertalet motorvägar får hastighetsgränsen 110 km/tim. Lokalt kan lägre hastighet förekomma, främst i tätorter.

En liten andel av motorvägarna kan få 120 km/tim. Där är trafiksäkerhetsstandarden mycket hög och trafikflödet är måttligt. Antalet vägar med 120 km/tim kommer att begränsas, eftersom målet är att de förändrade hastighetsgränserna totalt ska ge en minskning av koldioxidutsläppen.


100 km/tim

100 km/tim gäller på motortrafikleder och landsvägar med körfältsindelningen 2 + 1, 2 + 2 och 1 + 1. Vägarna ska ha mitträcke och säkra sidoområden.Den normala hastighetsgränsen på mötesfria motortrafikleder och landsvägar är 100 km/tim. 

 Det är en hastighetsgräns som är välmotiverad med hänsyn till säkerhetsstandarden. Vägen får då samma säkerhetsnivå som en motorväg med 110 km/tim. Det innebär att cirka hälften av dagens 2+1-vägar har fått höjd hastighet från 90 till 100 km/tim och hälften sänkt från 110 till 100 km/tim. 

Till dessa vägar räknas vägar med körfältsindelningen 2+1, 2+2 och 1+1. Lokalt kan sänkningar förekomma där det finns korsningar, bebyggelse eller många utfarter, eller där det behövs av miljöskäl.


90 km/tim

90 km/tim gäller på vägar med räfflad mittlinje och omkörningsfält och med 2000–4000 fordon per dygn i genomsnitt.

I framtiden får vi en helt ny typ av 90-vägar som har räfflad mittremsa och två till tre omkörningsfält per mil väg. Det handlar om vägar där mitträcke inte är kostnadseffektivt, det vill säga på vägar som i genomsnitt har mellan 2000 och 4000 fordon per dygn.


80 km/tim

80 km/tim gäller på tvåfältsvägar med stor risk för olyckor med döda och svårt skadade. Det gäller i dag 90-vägar utan mitträcke och med otillfredsställande sidoområden. 

Många av de tidigare 90-vägarna som saknar mitträcke och har dåliga sidoområden har fått sänkt hastighetsgräns. Det förväntas öka trafiksäkerheten väsentligt.


Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®