top

 

Välj rätt fordonsbelysning

Ett fordon får endast visa vitt eller gult ljus framåt — ett fordon ska ha rött ljus bakåt*.
Vitt ljus får avges bakåt endast vid backning eller vid arbete som kräver sådan belysning.


 

Dagsljus

Halvljus • Varselljus • Dimljus


I dagsljus ska du använda halvljus, men du får även använda annat ljus. Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt. 

Annat ljus är ljus som avges från varsellykta, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusstrålkastare.

Gryning, skymningeller mörker

Halvljus • Helljus


I gryning, skymning eller mörker ska du använda helljus eller halvljus. 

Om du använder helljus ska du blända av när avståndet till framförvarande eller mötande fordon är sådant att föraren kan bli bländad. 

Annat ljus får inte användas.

Gryning, skymningeller mörker

Parkeringsljus


När du stannar eller parkerar på en väg i gryning, skymning eller mörker ska parkeringsljuset vara tänt.

På en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel som stannats eller parkerats längs vägens yttersta kant behöver inte parkeringsljus vara tänt.

Vägbelysning

Halvljus


På vägar med tillfredsställande belysning ska du använda halvljus. Det räcker inte med parkeringsljus eller annat ljus.

När du parkerar på en väg med tillfredsställande belysning behöver parkeringsljuset inte vara tänt.

Dimma eller kraftig nederbörd

Halvljus • Dimljus • Helljus • Dimbakljus


I dimma eller kraftig nederbörd ska du använda halvljus eller dimljus, dock inte tillsammans.

I gryning, skymning eller mörker kan helljus också användas men det försämrar ofta sikten.

Du får använda dimbakljus om sikten är kraftigt nedsatt, men inte så att bakomvarande förare bländas.

Alla förhållanden

Blinkande ljus


Det finns sju sorters blinkande ljus som får användas på fordon.

  1. Baklykta på cykel
  2. Körriktningsvisare
  3. Varningsblinker
  4. Varningslykta
  5. Larmanordning
  6. Stopptecken
  7. Nödstoppssignal

Annat blinkande ljus får inte användas.


Baklykta på cykel

Baklykta på cykel ska visa rött fast eller blinkande ljus. Om baklyktan har blinkande ljus ska blinkfrekvensen vara minst 200 blinkningar per minut.


Körriktningsvisare

Körriktningsvisaren används när du ska starta från vägkant, vända, svänga, byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled.

Du ska ge tecken i god tid!.


Varningsblinker

Varningsblinker får du använda när ditt fordon har blivit stående på vägen på grund av motorfel, en olyckshändelse eller liknande, på en sådan plats att det kan utgöra fara. Utanför tättbebyggt område måste du normalt också sätta ut varningstriangel.


Varningslykta

Varningslykta 50 km/tim eller högre. med orangegult ljus, används på t.ex. fordon i väghållningsarbete. När du ser ett fordon med en tänd varningslykta ska du sakta in och vara beredd att stanna.


Larmanordning

På utryckningsfordon används en larmanordning som består av ljudsignal och blått blinkande eller roterande ljus. Du ska lämna fri väg när ett utryckningsfordon ger signal med larmanordning!


Stopptecken

Stopptecken som används av polisen är framåtriktade lyktor med växelvis blinkande blått och rött ljus. Om du ser ett fordon bakom dig som visar denna signal så ska du köra in till vägkanten och stanna framför polisfordonet.


Nödstoppssignal

Nödstoppssignal aktiveras automatiskt vid kraftig inbromsning. Det är blinkande bromsljus eller varningsblinkers som används. 

Denna funktion finns på vissa bilar och aktiveras när hastigheten före inbromsning är 50 km/tim eller högre.


* Bilar från 2009 kan vara utrustade med varselljus utan att belysningen bak behöver vara tänd.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®