top

Trafikens grundregler del 1

Trafikens grundregler

 • Du skall iakta omsorg och varsamhet.
 • Du skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och funktionshindrade.
 • Du skall inte i onödan hindra eller störa.
 • Du skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

Du får inte bryta eller på annat sätt hindra:

 • Ett utryckningsfordon som använder ljud- eller ljussignal.
 • En kolonn som tillhör räddningstjänsten.
 • En militärkolonn
 • Ett begravningsfölje.
 • En grupp bestående av barn med uppsikt av en ledare.

Viktigaste saker först

Vad skall du göra om du möter fler anvisningar samtidigt, t.ex. om en polis ger dig tecken att köra fram, även om ett trafikljus visar rött?

Här är det nödvändigt att du känner till att prioritera anvisningar i trafiken:

 1. Polisens tecken
 2. Trafiksignaler
 3. Vägmärken
 4. Trafikregler

Signaler och tecken

När det är nödvändigt att förhindra eller avvärja fara, är det viktigt att du får andras uppmärksamhet. Det kan du göra genom att använda ljud- och/eller ljussignaler eller på annat passande sätt göra andra medvetna om faran.

Tecken skall ges i så god tid som möjligt och alltid före den planlagda manövern. Tecknet får inte kunna missförstås, och så snart faran är över, skall du inte ge tecken längre.

I rätt riktning

När du vill sätta i gång från vägkanten, svänga, byta bana eller ändra fordonets placering i sidled på ett inte obetydligt sätt, skall du alltid ge tecken med körriktningsvisare (består på moderna fordon av orange blinkande lampor). På det sätt visar du andra vilka dina avsikter är.

Om fordonet inte är utrustat med en körriktningsvisare, skall du i stället räcka ut armen.

Du skall ge tecken med blinkljuset:

 • När du kör ut från vägkanten.
 • När du skall vända.
 • När du skall svänga i en vägkorsning.
 • När du skall byta bana.
 • När du i övrigt ändrar din placering i sidled.
 • När du lämnar en rondell.

Viktigt! Du skall alltid orientera dig grundligt och försäkra dig, att du kan genomföra manövern utan att vara fara för andra. Att du blinkar, betyder inte att du är fri från ansvar om det skulle ske en eventuell olycka.

Bromsljuset

När du vil stanna eller snabbt minska hastigheten, skall du ge tecken med bromsljuset. Om fordonet inte har bromsljus, skall du i stället räcka upp armen för att visa dina avsikter.

Varningsblinkers

I tillfälle av nödstopp, olycka eller bogsering, skall du varna andra genom att aktivera varningsblinkers. Om du sätter igång varningsblinkers på din bil, kommer alla dina körriktningsvisare, eller blinkers, att blinka samtidigt. Det är ett sätt att göra dina medtrafikanter uppmärksamma på att ditt fordon kan utgöra en fara. Men att använda varningsblinkers fritar dig inte från kravet på att sätta ut en varningstriangel om något hänt och du blir stående på vägen på grund av olycka eller haveri.

När det har skett en olycka

De flesta olyckor sker i en vägkorsning. Därför är det viktigt att du vet, vem som skall väja för vem. Dessutom skall du också känna till reglerna för olika vägkorsningar.

Antingen är det polis, ljusreglering eller ovillkorlig väjningsplikt för den ena eller andra riktningen.

I mycket farliga vägkorsningar kan det vara ovillkorlig väjningsplikt med stopp för alla riktningar.

Slutligen kan det också vara höger väjningsplikt i korsningen. Om vägkorsningen inte regleras av polisen eller ljussignaler eller det är ovillkorlig väjningsplikt, gäller höger väjningsplikt.

Du skall alltid vara uppmärksam på följande:

Respektera hastigheten

För hög hastighet är farligt. Faktiskt har även små hastighetsöverträdelser stor betydelse om det sker olyckor, och hur allvarliga olyckorna blir. På det hela taget finns ett tydligt sammanhang mellan genomsnittshastigheten på vägarna och antalet trafikolyckor.

Här kan du se, hur stor betydelse din hastighet har för din bromssträcka.

((Sätt in grafik))

Du skall alltid hålla hastighetsbegränsningarna, men du skall också vara i stånd att anpassa hastigheten efter förhållanden. Du skall ta hänsyn till:

 • Väg-, väder- och siktförhållanden
 • Fordonets tillstånd
 • Hur fordonet är lastat
 • Trafikförhållanden i övrigt – till exempel om det är tät trafik eller kö

Kom alltid ihåg att hålla en anpassad låg hastighet:

 • I mörker
 • Vid halt väglag
 • I skarpa kurvor
 • Vid dimma, dis, kraftigt regn och snö
 • I tätbebyggda områden
 • När du kör förbi olycksplatser och vägarbete
 • När du kör fram till ett övergångsställe
 • När det finns risk för bländning
 • När du möter mötande trafik på en smal väg
 • När du närmar dig barn som är ensamma i trafiken

Goda råd om hastigheter

1. Hastighetsgränserna gäller även vid omkörning

Öm du kör för snabbt när du skall köra om, kan du få böter.

2. Kör hemifrån i god tid

Planera din resa på förhand och överväg vilka oförutsedda saker som kan försena dig.

3. Håll ett öga på din hastighetsmätare

De flesta bilister känner inte till deras exakta hastighet. Som regel kör man snabbare, än man tror. Titta därför på din hastighetsmätare med jämna mellanrum.

4. 10 km/h för snabbt sparar nästan ingen tid

Om du kört 90 km/h i stället för 80 km/h på en sträcka på 10 km, sparar du endast 50 sekunder.

5. Vind, väder och väg

Sätt alltid din hastighet efter förhållanden. Sänk hastigheten om:

Det är dålig siktbarhet.

Det blåser kraftigt.

Vägen är våt eller hal.

Det är svårt att förutse vägens gång.

Du kan få hjälp av din hastighetshållare (autopilot) eller GPS om du har svårigheter med att hålla ett öga på hastighetsmätaren.

6. Skona miljön

Om du kör flytande utan några hårda inbromsningar och bråda omkörningar, blir din körning mer säker och behaglig för en eventuell passagerare. Dessutom skonar du miljön och sparar pengar på bränsle.

7. Håll avstånd

Som tumregel skall det vara minst tre sekunders körning mellan dig och bilen framför. Gör följande:

Välj ut en punkt som till exempel ett märke i vägen eller en vägstolpe. Från det att fordonet framför dig har passerat detta märke börjar du räkna sekunder. Om du passerar märket innan 3 sekunder så kör du för nära och bör öka avståndet.

Det är väldigt viktigt att du håller tillräckligt avstånd från bilen framför. Du hinner då bromsa i tid och kan undvika en kollision om föraren i bilen framför tvärbromsar.

Läs mera om hastighet

Trafikregler – teoriprov

Testa dina kunskaper med 65 körkortsfrågor.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®