top

Körbanor, körfält och rondeller

Kollektivkörbanor

För att få den offentliga transporten att glida snabbare i städerna, anlägger man ofta särskilda körbanor för bussar. De kallas för kollektivkörbanor.

Cyklister och mopeder i klass 2 får också köra på kollektivkörbanor. Om andra trafikanter får använda banorna, kommer det att framgå av tilläggsskyltar.

Reversibelt körfält

Reversibelt körfält betyder, att man med hjälp av en trafikljusreglering kan styra körriktningen för trafiken. Körbanan är med andra ord vändbar.

Byte av fil i körfält

Det kräver tid att orientera sig, när man skall byta fil. När det finns fler filer i ett körfält, är det därför viktigt, att du i god tid planerar vilken väg du skall köra. På det sätt undviks olyckor genom plötsliga byte av fil.

Placering vid körning i körfält

När en fil är markerad och den högst tillåtna hastigheten är 70 km/h, skall du göra följande:

 • Välj det körfält som passar bäst till den riktning du vill köra i.
 • Placera bilen i mitten av körfältet.

När det finns flera körfält

På vägar med fyra körfält eller fler får du inte köra vänster om mitten på körbanan.

Har vägen tre körfält, får du inte köra i körfältet längst till vänster. Dessa regler gäller dock inte på vägar med enkelriktad trafik.

Om det finns körfältspilar eller körfälts-märken över körfältet, skall du följa anvisningarna.

På trafikerade gator …

… är det viktigt, att du kör med en anpassad låg hastighet. Håll också alltid gott avstånd till framförkörande. Det kan ge dig mer tid och bättre möjlighet att se:

 • Trafikskyltar
 • Ljussignaler
 • Plötsliga oförutsedda händelser

När du skall byta körfält …

… skall du göra det i god tid. Det gäller i synnerhet före en korsning, där det strax innan korsningen ofta är heldragna linjer, vilka förbjuder byte av körfält.

Om du skall svänga

 • När du skall svänga till höger, skall du hålla dig helt ute på vägens högra sida.
 • Skall du svänga till vänster, skall du hålla dig till vägens mitt.
 • Om vägen är enkelriktad, skall du köra helt över till vägens vänstra sida.
 • Skall du köra rakt ut i korsningen, väljer du den bana som är mest given.

Rondeller

Rondeller är betydligt säkrare än vägkorsningar. Alla tvingas att sänka hastigheten, och det i sin tur ger bättre tid att orientera sig.

I flesta rondeller har du ovillkorlig väjningsplikt när du skall in i rondellen. Du skall med andra ord hålla tillbaka för all trafik som redan är inne i rondellen. Det finns dock vissa större rondeller som är trafikljusreglerade.

När du kör in i en rondell, och det finns fler filer, skall du ta ställning till hur du skall placera dig:

 • Om det finns trafikskyltar som talar om för dig vilken fil du skall placera dig i, skall du följa dem.
 • Om du skall till höger vid första vägen eller rakt ut i rondellen, skall du generellt hålla dig i höger bana.
 • Om du skall till vänster, skall du placera dig i vänster fil.

När du skall lämna en rondell, skall du ge tecken med blinkljuset omedelbart före den väg som du vill köra ut ur rondellen. Du skall alltså endast blinka när du kör in i en rondell, om du skall ut första vägen ur rondellen.

Läs mera om rondeller – cirkulationsplats

Övningsköra

Nu har vi gått igenom de grundläggande reglerna, och du är redo med att börja övningsköra.

När du skall börja övningsköra, är det en god idé att börja i områden med lite trafik. Det ger dig tid att lära dig betjäna bilen, och du kommer slippa mer krävande trafiksituationer.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®