top

Övergångsställen och fotgängarområde

När det finns andra på vägen

Övergångsställen

Du har väjningsplikt vid ett övergångsställe som inte är trafikljusreglerat. Därför skall du anpassa hastigheten, så att du kan hinna stanna, om en gående skall korsa fältet. Du skall stanna i god tid innan fältet, så att du tydligt visar en fotgängare, att du har tänkt dig att stå still.

Viktigt! Det är förbjudet att köra om strax innan ett övergångsställe.

Kanske får du lust att vinka en fotgängare eller andra fram i trafiken. Även om idéen är god, är det dock något du aldrig får göra. En vink kan lätt missförstås, så man tror att det är fri bana – men att du står still är ju inte lika med att andra gör det.

Ett övergångsställe, där det antingen finns trafikljusreglering eller en polis som ger anvisningar, kallar man ett bevakat övergångsställe. Även vid ett bevakat övergångsställe har du också väjningsplikt. Du skall därför alltid hålla tillbaka för fotgängare – även om du har grönt ljus och en fotgängare går över för rött.

Fotgängarområde

En gågata, bilfri zon eller bilfritt område, är en väg där man inte får köra bil eller andra motorfordon utan tillstånd från myndigheterna. Däremot får man korsa vägen med motorfordon, eller cykla i gångfart.

Men hur är det om du skall till eller från en bostad på en gågata? Det är endast tillåtet att köra på gågatan, om du t.ex. kör med:

  • Gods
  • Handikappade eller olycksdrabbade personer, som är rörelsehindrade.

Affärsdrivande får också transportera varor till deras butiker eller gäster till och från ett hotell, som ligger på en gågata.

När du kör på en gågata, gäller följande regler:

  • Du får inte köra i en högre hastighet än de gående.
  • Du får endast parkera om det finns markerade parkeringsplatser.
  • Gående har företräde, och bilar skall hålla tillbaka för dem.

Läs mera om övergångsställe

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®