top

Miljö

Var rädd om miljön

Under de senaste årtionden har det blivit mer och mer tydligt att vi skall vara rädda om vårt jordklot. Temperaturen stiger, det kommer fler och fler naturkatastrofer, och det finns inte längre några tvivel om att de är skapade av oss människor. Därför får vi alla göra det vi kan för att förorena mindre.

Utsläpp av CO2 är den stora syndaren när det gäller transport. Fortsätter världen som hittills, kommer CO2-utsläppet från huvudsakligen bilar och flygplan att stiga med 60 % fram till 2050.

Trots bränslebesparande teknik kommer det år 2050 att släppas 60 gram CO2 per passagerakilometer jämfört med 100 gram år 2015. Även International Transport Forums mest optimistiska prognoser garanterar bara en CO2-utsläpp på samma nivå som år 2015, vilket är omkring 7,5 gigaton.

Privatbilismen fördubblad år 2050

När efterfråga på varor stiger på världsplan, stiger transportens utsläpp av klimatgaser också. Därför förväntar man att utsläppen från varutransporten exempelvis kommer att stiga med 160 % år 2050.

Höjningen äger rum särskilt i Sydöstra Asien, där man inte har järnvägar och där ökad handel därför betyder betydligt mer trafik på vägarna.

Samtidig kommer fler människor i världen att efterfråga bättre tillgång till utbildning, jobb och hälsa. Det ger större städer, vilket igen kräver flexibla transportmöjligheter. Därför förväntar man, att privatbilismen kommer att fördubblas under kommande 30 år.

Men det finns en global utmaning: Om alla människor i världen hade samma förbruk som en genomsnittlig invånare i Sverige, skulle vi behöva 3,7 jordklot.

Vad kan du göra för miljön?

Om du skall köpa ny bil, har valet av bil stor betydelse för ditt CO2-avtryck.

Du kan överväga bilens storlek, märke och motorkraft – parametrar som också har inflytande på priset. Men du kan också välja en bil utifrån miljöhänsyn. Ju längre din bil t.ex. kör på litern, desto mindre CO2 släpper den ut.

Du kan också välja en elbil, som enligt forskarna är det mest CO2-vänliga valet. Elbilar har dock en rad förbehåll och utmaningar som du skall vara medveten om.

Gör en skillnad innan du kör – använd en motorvärmare

Svensk Bilprovning har genomfört undersökningar som visar hur många skadliga ämnen en bil släpper ut vid kallstart utan användning av motorvärmare.

Vid kallstart var utsläppet 75 gram kolmonoxid (CO) under den första kilometern. Men när man har använt motorvärmare, blev utsläppet minskat till bara 9 gram kolmonoxid.

Samma förhållanden gjorde sig gällande för utsläppet av kolväte (HC). Här var siffrorna 10 gram under den första kalla kilometern utan förvärmd motor, medan motorvärmaren minskade utsläppet till 2 gram.

Även äldre bilar från före 1990 – då det blev obligatoriskt att alla nya bilar skulle vara utrustade med katalysator – skulle ha en miljövinst genom att använda motorvärmare.

Allt beroende av hur mycket du kallstartar, och hur flitig du är på att använda motorvärmaren, ligger det med andra ord här en klar möjlighet att göra något för miljön.

Varför är det bra att motorn är varm?

En varm motor använder mindre bensin än en kall motor.

Därför kan motorvärmaren också bidra till att bilen snabbt uppnår en temperatur, där den utnyttjar de dyra dropparna bäst möjligt.

Det är i sig självt ytterligare en miljömässig vinst. Ett lågt bensinförbruk bidrar nämligen till att minska CO2-utsläppet.

Ta hänsyn till miljön när du tvättar bil

Att tvätta bilen direkt på gatan betyder, att tungmetaller och oljerester följer med vattnet och slutligen hamnar i vår natur – antingen i grundvattnet, sjöar eller oceaner. Därför är det bättre för både oss och miljön att välja en biltvätt.

Om du tvättar bilen i en biltvätt eller en tvätthall (helst miljömärkt), rensas vattnet i biltvättens reningsanläggning och leds vidare till det närmaste spillvattenreningsanläggning.

Om du vill göra mer för miljön, kan du tvätta bilen i en biltvätt eller tvätthall, där det används miljömärkta rengöringsprodukter. Din bil blir lika ren, men rengöringsmedlen är mycket skonsammare mot miljön. Titta efter Svanen-märket eller andra miljömärkta produkter.

Biobränsle

Biobränslen som etanol och biogas är beständiga bränslen, tillverkade av levande organismer (biomassa).

I motsats till fossila bränslen (som bensin och diesel), som har legat i jorden under miljoner år, bildas det konstant biomassa.

En av största fördelar med biobränslen är att de inte bidrar till drivhuseffekten. Det beror på att mängden koldioxid som släpps ut, när bränslet förbränns, är lika med den mängd koldioxid, som förbrukas av anläggningen (som bränslet består av), innan det blev bärgat.

När fossila bränslen däremot förbränns, släpps ett överskott av koldioxid ut, vilket bidrar till drivhuseffekten.

Goda råd till miljövänlig körning

Alla kan spara mellan 15–30 % bränsle genom att följa några enkla råd.

De flesta av oss vet att man inte skall köra 60 km/h i tvåans växel. Det krävs också mycket bränsle att gasa för skojs skull, medan man står för rött ljus.

Alla är dock inte medvetna över att det är många små saker man kan göra för att spara pengar på bränsle – och därmed sänka sitt CO2-utsläpp.

Först och främst kan man välja en bil som kör långt på litern. Man kan tanka med det ”grönaste” bränslet som finns tillgängligt. Och man kan komma ihåg att kontrollera däcktrycket med jämna mellanrum.

Ju lättare bilen är, desto mindre bränsle skall det användas. Kom därför ihåg att ta bort tunga saker från bagagerummet och ta ner takboxen när du inte använder den.

Miljöhänsyn handlar också om att hålla bilen i gott skick:

 • Följ serviceintervallen.
 • Kontrollera oljenivån med jämna mellanrum, så att din bil kör så effektivt som möjligt.

Om alla bilister i EU praktiserar miljöriktig körning ('ECO Driving') och kör med omtanke, besparar vi miljön från 50 miljoner ton CO2. Det motsvarar 15 miljarder kronor i utgifter för bränsle.

Hur påverkas klimatet av din körning?

Det är stor skillnad på utsläppen av CO2 i många olika nya bilmodeller. Men i genomsnitt släpper nya bilar ut 164 kg CO2 per 1000 km.

De mest bränsleslukande bilarna släpper ut 444 kg CO2 per 1000 km, medan bästa modeller är nere på 109 kg. Det motsvarar till 24,4 respektive 5,4 km per liter.

En vanlig personbil kan spara 25 gram CO2 per km genom att sänka hastigheten från 120 till 110 km/h. Eftersom svenska bilar kör omkring 10 000 miljoner kilometer om året på motorvägarna, kan CO2-besparingen vara ca 250 000 ton per år.

Skall alla ha en bil – eller kan vi dela?

Bilar gör utan tvekan vardagen lätt och bekväm. Men bilkörning är också en våldsam belastning för miljön.

Näst efter energiproduktionen för uppvärmning av våra bostäder står transporten för den största CO2-belastningen av miljön, och personbilarna bidrar med mer än hälften av det utsläpp. Därefter kommer varu- och lastbilar samt bussar.

Vi är med andra ord förtjusta i våra bilar. De senaste 15 åren har det kört 19 % fler bilar vägarna i Sverige.

Om vi gav oss på att räkna alla personbilar i landet, skulle vi nå upp på fler än 5 miljoner. Dessa bidrar rejält till CO2-utsläppet.

Hur påverkar dina däck och däcktryck klimatet?

Om du inte har rätt däcktryck, kommer du förbruka mer bränsle.

Därför är det viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar däcktrycket. Du kan spara upp till 5 % i bränsleförbruk när du har rätt däcktryck. Är det bara 0,5 bar för lågt, ökar bensinförbruket med 2–3 %.

Minst en gång i månaden bör du besöka en servicestation med det ändamål att kontrollera bilens däcktryck. Om du gör det i samband med tankning, får du det ofta inte gjort – kanske för att man har för bråttom. Många har därför gjort det till en vana att kontrollera däcktrycket regelbundet, t.ex. när man kör bilen till tvätt.

Kom ihåg att det rekommenderade däcktrycket kan ändras. Det kan ske när du byter däck på din bil, sätter fina, breda fälgar på eller kör med mycket bagage.

Det är också en god idé att läsa avsnittet om däck och däcktryck i bilens instruktionsbok innan du kör till servicestationen för att kontrollera däcktryck. Då kommer du känna din bils rekommenderade däcktryck på förhand, och du behöver inte stressa med att hitta informationen när du står med däcktrycksmätaren i handen.

I många nyare bilar finns uppgifter om korrekt däcktryck på insidan av tanklocket eller i dörrkarmen.

Goda råd till att köra mer miljövänligt

 • Köp en bränslesnål bil.
 • Kör i högsta möjliga växel – lägre varvtal förbättrar din bränsleekonomi.
 • Undvik hårda inbromsningar. Lätta foten från gaspedalen i god tid före rött ljus. Undvik att koppla ur, låt i stället motorn bromsa i växel.
 • Håll hastighetsgränser. Vid omkörningar flyttar du dig fram oftast bara ett par platser.
 • Kontrollera bilens däcktryck. Körning med bara 0,5 bar för lågt tryck betyder 2–3 % högre bensinförbruk och större däckslitage.
 • Undvik tomgång. Stäng av motorn medan du väntar. Även en väntetid på 30 sekunder ger möjlighet att spara bränsle.
 • Spara energi medan du kör. Stäng av din el-bakruta, air-condition och sätesvärmare när du inte har användning av dem. De använder alla onödig energi.
 • Håll avstånd. Ett förnuftigt avstånd till framförkörande gör det möjligt att följa trafiken glidande.
 • Undvik sportig körning (rallykörning) med hårda inbromsningar och kraftig acceleration.

Relaterade körkortsfrågor

 • Vad är ett fossilt bränsle?
 • Vad är en hybridbil?
 • Hur stor del av kväveoxidutsläppen kommer från fordonstrafiken?
 • Hur stor del av koldioxidutsläppen kommer från fordonstrafiken?
 • Vad är marknära ozon?
 • Bidrar förbränningen av etanol och biogas till växthuseffekten?
 • Vilka utsläpp bidrar mest till växthuseffekten och den globala uppvärmningen?
 • Vilken avgasförorening minskar blodets förmåga att ta upp syre?
 • Vilken avgasförorening övergöder sjöar och hav?
 • Vilka avgasföroreningar bidrar till bildandet av marknära ozon?
 • Vilka avgasutsläpp orsakar cancer?
 • Vad kan den stigande globala medeltemperaturen leda till?
 • Är övergödning bra eller dåligt för miljön?
 • Vilket ämne i bilens avgaser har störst inverkan på växthuseffekten?

Miljö – teoriprov

Testa dina kunskaper med 65 körkortsfrågor om miljö.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®