top

Människan

Personliga förutsättningar

När du kör bil, skall du uppfylla vissa krav, så att du varken är fara för dig själv

eller andra i trafiken.

Styr dina känslor

Du skall naturligtvis känna till samt hålla dig till trafikregler, liksom du skall kunna köra en bil säkert i trafiken, men din hållning och ditt humör är också avgörande.

Om du t.ex. är sur, aggressiv eller stressad, känner stark ångest eller är djupt olycklig, kommer det att påverka din körning. Därför är det viktigt, att du kan styra dina känslor. Du skall vara i stånd att styra dina frustrationer, så att du alltid kan vara en uppmärksam bilist.

Det är också viktigt att komma ihåg att andra trafikanter inte är dina motståndare. De är dina medtrafikanter, som du skall visa hänsyn – även om de begår fel.

Hetsa aldrig upp dig

Trafiken ökar för varje år. Det ger mer köer på vägarna, och därför tar det längre tid att komma från en plats till en annan. Allt detta kan ge stress och utmana vårt tålamod. Vi kan bli aggressiva och tappa huvudet. I värsta fall leder sådant till olyckor, i bästa fall en dålig avveckling av trafiken.

Om du har haft en dålig dag, blir du lättare aggressiv. Det kan vara direkt farligt i trafiken och leda till olyckor.

Här är tre goda råd till att hantera irritation:

 • Bevara ron – även om du blir rädd av en annan trafikants beteende.
 • Tänk på att den andra trafikanten troligtvis inte ville störa dig.
 • Alla kan göra ett fel, och det hjälper inte att bli arg.

Här är tre goda råd om du utsätts för andras vrede:

 • Trappa ner situationen och bevara ron.
 • Bli sittande i bilen om en trafikant är aggressiv mot dig.
 • Lämna platsen lugnt och säkert.
 • Förlåt och kom ihåg, att den andre kanske bara blev rädd.

Undvik stress

Vi har alla dagar när vi är stressade. Det kan bero på press på arbetet eller i skolan – eller på att vi helt enkelt är sena ut genom dörren.

När man blir stressad, stiger ens puls och blodtryck. Man kan också börja svettas och tappa förmågan att tänka klart. När man inte tänker rationellt, kan det påverka ens körning. På det sättet kan stress minska din uppmärksamhet och påverka ditt sätt att köra på. Stress kan också göra att du kör mer riskabelt.

Om du under en längre tid har haft flera svåra eller större uppgifter än du kan klara av, kan det utlösa allvarlig stress. I värsta fall kan din hälsa och ditt sociala liv komma i fara. Du kan riskera att få en depression eller bli utbränd.

Du kan även uppleva akut stress om din tidsplan inte håller, trafiken är tät eller du inte når ditt mål.

Stress ger olyckor

När du är pressad av för många uppgifter eller oförutsedda förseningar, stiger risken för olyckor i trafiken.

Kanske frestas du att köra för snabbt, och för hög hastighet är en medverkande orsak i två tredjedelar av alla trafikolyckor.

Ett exempel på vad som kan stressa dig i trafiken

Föreställ dig att du kör så snabbt som det är tillåtet och att det kör en bil precis bakom dig. Bilisten är farligt nära din kofångare. Skall du nu trampa på gaspedalen och köra lite snabbare, eller skall du riskera att bli påkörd?

Lösning: Du skall aldrig ge efter för lusten att köra för snabbt. Men du får inte heller försöka skrämma bilisten bakom genom att trycka kort på bromsen. Sätt i stället bilen på fartpilot så att du inte omedvetet låter dig komma upp i hastighet. Alternativt kan du köra åt sidan så den otålige bilisten kan komma förbi – det är betydligt bättre att ha trafikanten som har bråttom framför dig än bakom dig.

När bilisten kör förbi, låt bli att titta på föraren. Titta rakt fram. Om föraren kör demonstrativt in framför dig, låt bli att bli provocerad.

Generellt låter vi oss stressas av saker som rör sig om få sekunder. ”Om jag blir omkörd av den bilen, så kommer jag efter,” tänker du kanske. Men kom ihåg, att även om du ligger 200 meter efter vid 110 km/h., kommer du fram bara ynka sju sekunder senare.

Spänning hör inte hemma i trafiken

Fler och fler söker spänning. Det kan vara genom extremsport, genom att besöka nöjesparker eller på tv och film. Vissa blir nästan beroende av att få en adrenalinkick.

Som ung har man en tendens att testa gränser – också i trafiken. Man tror att man kan klara av allt. Men ingen är odödlig. Alla undersökningar visar, att farlig körning och hög hastighet resulterar i fler olyckor och döda i trafiken.

Även en liten hastighetsökning ökar väsentligt risken för olyckor. Det syns tydligt i detta diagram, som visar vilka konsekvenser en plötslig inbromsning längre fram kan ha.

[DIAGRAMBILD]

Statistiken visar att unga från 17 till 23 är den grupp trafikanter, som råkar ut för flest olyckor. Tyvärr är ingen odödlig.

Låt dig aldrig provoceras eller frestas att visa, hur bra du kör eller hur snabb din bil är. Du sätter bara ditt eget och andras liv på spel.

Fysiska färdigheter

I trafiken kan du råka ut för många olika situationer. Därför är det viktigt, att du kan reagera korrekt och ändamålsmässigt. Då krävs det först och främst, att du är frisk.

Din uppfattningsförmåga har också stor betydelse. Men tyvärr är den mänskliga hjärnan begränsad. Du kan endast uppfatta 2–3 olika saker per sekund. Därför är det viktigt, att du kan bedöma olika trafiksituationer och värdera vad som kräver särskild uppmärksamhet.

Du skall som utgångspunkt endast vara särskilt uppmärksam på det, som utgör en risk för dig och dina medtrafikanter. Därutöver skall du självklart också hålla ett öga på det, som har direkt betydelse för din fortsatta körning.

Syn

90 % av all information som du har behov av, får du genom synen. Därför är synen det viktigaste sinnet när du kör bil. När du ansöker om körkort, kräver myndigheterna att du kan genomföra ett syntest. Det kan du göra hos en optiker, en ögonläkare eller på provstället.

Du får självklart gärna använda glasögon eller kontaktlinser. Om du gör det, kommer det att stå i ditt körkort, och då skall du alltid bära glasögon eller kontaktlinser när du kör.

Synen har alltså avgörande betydelse för att du kan köra säkert i trafiken. Därför skall du också vara uppmärksam på om din syn ändrar sig. Om du upptäcker en försämring, skall du direkt vända dig till en optiker eller ögonläkare. Det är också en god idé, att du regelbundet gör ett syntest.

Hörsel

Du kan få ett körkort, även om du är döv eller har nedsatt hörsel – men en god hörsel är inte desto mindre en stor fördel i trafiken.

Tack vare din hörsel kan du få information som är nyttig under din körning. Ljud från bilens motor berättar för dig när du skall växla. Ett konstigt ljud från däcken kan avslöja om det är fråga om en punktering. Vindljud kan användas för att bedöma din hastighet. Kontrollpanelen ger ifrån sig ljud när din blinker är aktiverad, och mycket annat.

Andra fordon ger också ljud från sig. Du kan t.ex. höra när ett utryckningsfordon närmar sig, och på det sättet börja vara uppmärksam på, var blåa blinkande ljus kommer från. Du kan också höra ett tåg närma sig, om det signalerar med tågvisslan. Eller en annan trafikant kan använda hornet för att påminna eller varna dig om något.

Eftersom hörseln spelar en viktig roll under körningen, skall du alltså aldrig skruva upp radions volym för mycket. Undvik också att köra med hörlurar, eftersom det gör det svårare för dig att koda av olika ljud från bilen och trafiken – och kanske till och med helt gå miste om viktig information.

Hög musik eller annat buller från din bil kan också ge andra trafikanter problem. En blind person, som orienterar sig med hjälp av hörseln, kanske inte kan höra all viktig information i trafiken – som t.ex. ”klickljud” vid ett övergångsställe.

När dina fysiska förmågor är begränsade

Du skall alltid kunna köra bil på ett säkert sätt. Du skall vara frisk och klar i huvudet, sitta bekvämt i bilen och ha bra skor på.

Din hälsa påverkar i hög grad din förmåga att köra bil. Om du t.ex. har influensa eller migrän, motsvarar det till att ha druckit tre snapsar. Då kommer din koncentrationsförmåga vara 50 % sämre. Tänk dig därför för innan du sätter dig bakom ratten när du är sjuk.

När du är trött

Många olyckor beror på trötthet. Trötthetsolyckor är ofta mycket allvarliga. När föraren har stängt ögonen och har fallit i sömn, fortsätter bilen nämligen att färdas på vägen med oförändrad hastighet. Det kan få katastrofala konsekvenser.

Att köra bil medan du är trött, motsvarar faktisk att köra med alkohol i blodet. Låt bilen stå om du känner dig trött.

Det är för övrigt också förbjudet att köra bil om du är trött. Det beror på att risken att köra galet ökar markant om du har sovit för lite, har varit vaken för länge eller kör sent på natten eller tidigt på morgonen.

Var uppmärksam på dessa trötthetstecken

 • Du gäspar mycket.
 • Dina ögonlock känns tunga.
 • Du fryser och har gåshud.
 • Du har grus i ögonen.
 • Du har svårt att läsa vägskyltar eller vägmarkeringar.
 • Du missar en avfart.

Det kan du göra, om du blir trött medan du kör

 • Stanna bilen, om möjligt.
 • Ta en kort tupplur på 15–30 minuter.
 • Drick en kopp kaffe utan socker innan du tar en tupplur – kaffet kommer att verka uppiggande.

Följande hjälper inte mot trötthet

 • Att rulla ner fönstret.
 • Att äta godis.
 • Att dra ner värmen.
 • Att sjunga med i sångerna på radion.

Uppmärksamhet och koncentration

Din fulla uppmärksamhet är viktig när du sitter bakom ratten. I 1/3 av alla trafikolyckor är ouppmärksamhet nämligen en avgörande faktor.

Problemet är, att vi i genomsnitt företar oss något distraherande i 30 % av den tid vi kör bil. Och 70 % av det som distraherar oss, sker inne i bilen.

Det är i synnerhet mobiltelefoner som bär skulden till vår ouppmärksamhet. Försök därför att tänka på följande:

 • Om du kör 80 km/h och tittar på din telefon i fyra sekunder, motsvarar det till att du kör 89 meter med förbundna ögon.
 • Om du kör i 50 km/h och tittar på din telefon i fyra sekunder, motsvarar det till att du kör 56 meter med förbundna ögon.

Därför är du en farlig bilist när du är ouppmärksam

 • Du blir sämre på att läsa av trafiken.
 • Din reaktionstid blir längre.
 • Bromssträckan ökar.
 • Du kan missa skyltar, vägmarkeringar och andra trafikanter.
 • Du är mindre uppmärksam på sidobackspeglar och backspegeln.
 • Dina rattrörelser blir större och mer våldsamma.
 • Du kan slingra – och i värsta fall köra av vägen eller till och med sluta på motsatta vägbana.

Undvik dessa fyra typer av ouppmärksamhet

 • Att titta bort från trafiken.
 • Att ha tankarna någon annanstans än trafiken.
 • Att släppa ratten med en eller båda händer.
 • Att lyssna på något annat än trafiken.

Kom ihåg också, att ju fler sinnen du använder på annat än att köra bil, desto farligare blir det. Räcker du t.ex. ut efter din mobiltelefon för att läsa ett SMS, tar du tre sinnen i bruk:

 • Du tar ögonen bort från vägen.
 • Du tar bort handen från ratten.
 • Du leder bort tankarna från trafiken.

Allt detta resulterar i att du inte längre är en säker bilist.

Vad beror ouppmärksamhet på?

Många tror att ouppmärksamhet beror på något utanför bilen. Men det är ett fel. 70 % av de saker som tar vår uppmärksamhet, finns i bilen. Det kan t.ex. vara:

Du talar i telefon, läser eller skriver sms.

Du tar saker från baksätet eller handskfacket.

Du äter eller dricker.

Du talar med ett barn eller en av dina medpassagerare.

Skippa mobilen

Stäng av mobilen eller sätt den på flygplansläge, om du inte kan låta bli att titta på den medan du kör.

Om det är nödvändigt för dig att tala i telefon på vägen, använd då en handsfri installation och gör den klar, innan du startar bilen. Det är nämligen förbjudet att tala i mobiltelefon samtidigt som man håller i den.

Kom dock ihåg, att även om du har en handsfri installation, kommer telefonsamtal fortfarande att ta en del av din uppmärksamhet. Därför kan det vara en god idé att göra samtalen korta och att undvika samtal i tät trafik.

Alkohol

Det är stränga regler när det gäller alkohol och bilkörning. Högst promille som du får ha när du kör bil är 0,2. Lagen gör skillnad mellan rattfylleri och grovt rattfylleri.

Rattfylleri

Om du framför ett motorfordon och har minst 0,2 % alkohol i blodet eller har narkotiska ämnen i blodet, är det tal om rattfylleri. Rattfylleri är olagligt och straffas med böter eller fängelse.

Narkotiska ämnen är naturligtvis inte det samma som läkemedel utskrivna på recept och används efter rekommendation av en läkare i samband med en sjukdom.

Att du har mindre än 0,2 % alkohol i blodet är inte lika med att du inte kan känna dig påverkad. Det samma gäller andra medel, och om du känner dig påverkad, bör du undvika att köra av hänsyn till din egen och andras säkerhet.

Under vissa villkor omfattas även sjötrafiken av samma tillåtna gräns.

Grovt rattfylleri

Om du har minst 1,0 % alkohol i blodet, är det tal om grovt rattfylleri. Det samma gäller om du är markant påverkad av alkohol eller andra narkotiska ämnen.

Grovt rattfylleri utgör en betydlig fara för trafiksäkerheten, och därför straffar man hårt för den typen av överträdelser.

Straffet för rattfylleri och grovt rattfylleri

Rattfylleri straffas med böter eller fängelse i upp till sex månader. Därutöver tillbakakallas körkortet normalt i 12 månader.

Om det är försvårande omständigheter, kan domen ökas eller förlängas. Fängelsedomen kan vara i helt upp till två år, och körkortet kan dras in i upp till 24 månader. Om det grova rattfylleriet har fört till oaktsamhet och någons död på grund av rattfylleriet, kan det resultera i upp till åtta års fängelse.

 • Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i upp till sex månader.
 • Straffet för grovt rattfylleri är fängelse i upp till två år.

Även om du har en lägre promille, kan du dock också bli straffad för att vara påverkad under körningen. Det sker, om polisen värderar att du inte är i stånd att köra säkert på grund av den mängd alkohol som du har intagit – det kan t.ex. vara om du har kört osäkert eller har varit inblandad i en olycka.

Särskild provperiod för nybörjare

För nya bilister är det en särskild noll-promillelag som skall efterlevas i två år efter att du har fått körkort. Noll-promille är en provperiod för nya bilister, där du inte får ha någon som helst alkohol i blodet när du kör bil.

Noll-promille gäller alla – oavsett ålder. Dessutom gäller lagen också om du ännu inte är fyllda 21 år, men har haft körkort i över två år. Noll-promille gäller också 17-åriga, som får körkort med handledarstatus.

Om du som nybörjarbilist överträder noll-promillegränsen, blir du straffad med böter. Dessutom får du också en anmärkning i körkortsregistret.

Låt bilen stå om du är i tvivel

När din provperiod är slut, får din promille inte vara högre än 0,2 när du kör bil. Det skall med andra ord inte rätt mycket till, innan de flesta når gränsen för rattfylleri.

Det är väldigt olika från person till person, hur alkohol påverkar ens kropp. Är du man eller kvinna? Har du precis intagit mat? Eller har du druckit på tom mage? Det finns många faktorer som spelar in. Lyssna inte på ”goda tips”, som berättar för dig hur du kan tåla mer.

En dag kommer du säkert att stå i en situation, där du är i tvivel om huruvida du är kapabel att köra bil eller ej. Ta aldrig några chanser. Låt bilen stå. På det hela taget är det alltid en god idé att låta bilen stå kvar hemma om du skall ut och dricka alkohol.

Ett gott råd

Det är mycket svårt att värdera om man har druckit för mycket för att kunna sätta sig bakom ratten. Kanske tycker du att du har bra koll på läget, hur lång tid det tar för din kropp att förbränna t.ex. ett glas vin. Men hur kan du vara säker?

Därför rekommenderas det generellt, att man endast dricker en enhet, om du senare har tänkt dig att sätta dig bakom ratten. Eller ännu bättre: Låt bli helt och hållet att dricka alkohol.

Kom ihåg att du inte kan öka förbränningen av alkohol. Det spelar ingen roll hur mycket du än dansar, dricker kaffe, tar en dusch eller tar frisk luft, alkoholen försvinner inte ur blodet.

Så påverkar alkohol din syn

((Sätt in bild))

Alkohol kan ge dig tunnelsyn – klicka på promillen och se vad som händer med din syn.

Narkotika och stimulerande ämnen

Om du har tagit någon som helst typ av narkotika eller stimulerande ämnen, skall du låta bilen stå.

Beroende av vilken typ av ämnen du har taget, är det stor skillnad på hur du och din reaktionsförmåga påverkas.

Vissa stimulerande ämnen är uppiggande. Kanske känner du dig inte trött. Då kan du vara benägen att ta fler chanser.

Andra ämnen kan verka nedslöande och minska din uppmärksamhet och koordinationsförmåga. Det gör din reaktionstid längre, och du blir snabbare trött.

Till sist finns det ämnen som kan ge hallucinationer. Under påverkning av verklighetsförvrängande ämnen kan du ha svårt att bedöma trafiken omkring dig.

Oavsett vilka ämnen det är tal om, ökar de sannolikheten för fel och dåliga värderingar. Risken för att bli involverad i en olycka ökar markant.

Sätt dig därför aldrig bakom ratten under inflytande av narkotika.

Följande ämnen betraktas som uppiggande:

 • Amfetamin (speed)
 • Designerdroger (kan också ge hallucinationer)
 • Ecstasy och en rad syntetiskt framställda rusmedel.
 • Kokain

Följande ämnen betraktas som nedslöande:

 • Cannabis (hasch, marijuana, pot)
 • Heroin, morfin, metadon (opioder)
 • Andra starka smärtstillande mediciner
 • Sömn- och nervmedicin (benzodiazepiner som t.ex. stesolid)
 • GHB (fantasy)

Följande ämnen betraktas som verklighetsförvrängande:

 • LSD
 • Vissa designerdroger
 • Vissa svampar och kaktusar

Medicin

Många läkemedel kan markant begränsa din förmåga att köra bil.

Kom därför alltid ihåg att noggrant läsa inlagan om du tar medicin och sätter dig bakom ratten.

Om du får medicin ordinerad av läkaren, bör du också tala med din läkare, så att du vet vad du skall vara uppmärksam på, om du skall köra bil.

Du skall alltid vara i stånd att köra bil på en ”fullt betryggande sätt”.

Här ses en rad exempel på medicin, som på ett eller annat sätt kan begränsa din förmåga att köra bil:

 • Starka och vissa svaga smärtstillande medel
 • Medel mot epilepsi
 • Ångestdämpande medel
 • Lugnande medel
 • Hostmedicin
 • Åk- och sjösjukemedel
 • Medel mot illamående
 • Medel mod allergi och höfeber
 • Medel mot migrän
 • Vissa bantningsmedel
 • Medel mot ADHD
 • All medicin med mer än 10 % alkohol
 • Sömnmedel (dessa skall vara ute ur kroppen när du färdas i trafiken)

Mentala och sociala förutsättningar

Att du har en god och positiv inställning till andra i trafiken är alltid viktigt. Du skall alltid hjälpa svaga trafikanter – det vill säga äldre, barn, handikappade och olycksdrabbade. Ja, på det hela taget skall vi alla tillsammans hjälpa varandra genom att lämna plats, hålla tillbaka, visa tålamod och så vidare.
Skäll aldrig ut andra trafikanter och hetsa inte upp dig. Kom ihåg att det är mänskligt att fela. Bevara en positiv hållning och visa förståelse för andra. Det får trafiken att flyta bättre – så alla kommer fram på ett säkert sätt.

6 goda råd till när du har fått ditt körkort

 • Se till att få rutin bakom ratten. Kör så ofta du kan.
 • Kör försiktigt. Dra ner hastigheten och låt bli med att ta några chanser.
 • Lägg i från dig mobilen. Kör bil när du kör bil.
 • Låt dig inte pressas av andra till att t.ex. köra för fort.
 • Kom ihåg att alla i bilen skall ha bälte på. Även i baksätet.
 • Skippa alkoholen om du skall köra bil.

Personliga förutsättningar – teoriprov

Testa dina kunskaper med 65 körkortsfrågor.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®