top

Bilen

Modern teknik

Datorer finns överallt – även i bilar. Alla de många kraven som ställs på bränsle, förbruk och miljö, gör det nödvändigt att en motor styrs av avancerad elektronik.

T.ex. säkerställer ABS-bromsar att bilens bromsar inte låser sig, och ESP hjälper med att rätta upp bilen vid sladdar. Båda dela är datorstyrda och en del av en moderna bilars säkerhetsutrustning.

I dag använder man också datorer på de flesta verkstäder, bl.a. vid felsökning. Av samma skäl blir det också svårare och svårare att reparera moderna bilar själv.

Därutöver arbetar bilföretagen hela tiden på att göra deras bilar så säkra som möjligt. Också här är datorer ett viktigt verktyg, t.ex. vid krocktester.

Köregenskaper

Bilens köregenskaper blir du klokare på under kursen: Riskutbildning 2. När du kör på halkbana, kommer du också att lära dig hantera bilen på halt väglag.

Det är skillnad på olika bilars köregenskaper. Skillnaderna beror bland annat på följande:

 • Bilens utformning, det är t.ex. skillnad på en låg, bred bil (sportbil) och en hög smal bil (varubil).
 • Om bilen är framhjuls-, bakhjuls- eller fyrhjulsdriven.
 • Bilens bromsar.
 • Däckens tillstånd, typ och lufttryck.
 • Lastens vikt och placering.

Framhjuls- och bakhjulsdrift

De flesta bilar har framhjulsdrift. Det innebär att motorkraften överförs genom kopplingen till framhjulen.

Bilar med framhjulsdrift har en tendens att vara understyrda (se nästa avsnitt). Understyrda bilar är helt klart att föredra före en överstyrd bil, som är en tendens hos bilar med bakhjulsdrift.

Generellt är köregenskaperna bättre i bilar med framhjulsdrift – i synnerhet när det är halt.

Fyrhjulsdrift innebär att motorkraften överförs till bilens alla hjul. Det kan vara en stor fördel om man kör i:

 • Snö
 • Sand
 • Jord
 • Dålig och backig terräng.

Var dock uppmärksam på att hjulen kan sladda lika mycket som bilar som har fram- eller bakhjulsdrift.

Understyrning

Understyrning innebär att bilen svänger i en mjukare båge än den skulle i förhållande till rattens rörelser. Orsaken till understyrning kan vara, att framdäcken har sämre väggrepp än bakhjulen.

Följande förhållande kan öka understyrningen:

 • Slitna framdäck med dåligt väggrepp
 • Fel däcktryck
 • Kraftig acceleration i en framhjulsdriven bil
 • Tungt lass
 • Hård inbromsning i en bil utan ABS-bromsar

Överstyrning

Överstyrning innebär att bilen svänger i en skarpare båge än den skulle i förhållande till rattens rörelser.

Följande förhållanden kan öka överstyrningen:

 • Slitna bakdäck med dåligt väggrepp
 • Fel däcktryck
 • Kraftig acceleration i en bil med bakhjulsdrift
 • Sidovindar
 • Tungt last baktill

Hjul och däck

Det finns många olika däck och många olika kvaliteter. Se upp för att låta dig frestas av mycket billiga däck. Kvaliteten är ofta dålig.

Överordnat finns det följande däcktyper:

 • Sommardäck
 • Vinterdäck
 • Dubbdäck

Det är viktigt, att du använder däcken endast till de årstider de är gjorda för. Gummiblandningen och mönstret är anpassat till antingen sommar eller vinter. Det har stor betydelse för väggreppet, som avgör, hur bra bilen står fast på vägen och stoppsträckan – alltså hur låg sträcka du skall använda för att stanna bilen.

Alltid samma typ av däck

Du skall alltid köra med samma typ av däck på alla fyra hjul. Du får inte köra med t.ex. sommardäck på framhjulen och vinterdäck på bakhjulen.

Det är också viktigt, att du har ca samma mönsterdjup på de däck som sitter på samma hjulaxel. Om det är möjligt, bör två fram- eller bakhjul bytas samtidigt.

Däckmönster

Mönsterdjupet på ett nytt däck är 8–9 mm.

Efter hand som däcket slits, blir mönsterdjupet mindre och mindre. När mönsterdjupet är nerslitet ner till 3–4 mm ökar risken för vattenplaning – på torr asfalt påverkar det dock inte väggreppet.

När ett däck börjar bli slitet, är det viktigt att du eller din verkstad med jämna mellanrum kontrollerar mönsterdjupet. Byt däck senast när mönsterdjupet är nere på 1,6 mm.

När du kör på en våt körbana, skall du komma ihåg att alltid anpassa hastigheten efter däckens tillstånd.

Vinterdäck

Vinterdäck utan dubbar kallas friktionsdäck. De fungerar bra i snö, blötsnö och i lera, men dåligt på is och fast snö. Vinterdäck skall vara monterade från 1 december till 31 mars, och de skall ha minst 3 mm mönsterdjup.

Dubbdäck står bättre fast på is och hård snö, men har sämre väggrepp och längre bromssträcka på asfaltvägar.

Regler om dubbdäck

Det är inte i alla områden tillåtet att köra med dubbdäck. Då det sliter mycket på asfalten, kan det vara förbjudet på många vägar, och i så fall kommer det att framgå av följande trafikskylt:

Från 16 april till 30 september är det förbjudet att köra med dubbdäck, med mindre det är snö eller väderprognosen varnar om is eller snö på vägarna.

Dubbdäck skall vara monterade på alla bilens hjul, och kör du med ett påhängsfordon, skall det också vara utrustat med dubbdäck.

Lufttryck

Det är viktigt att däcken har rätt lufttryck.

Om lufttrycket är fel i bara ett av däcken, har det betydelse för bilens köregenskaper och säkerheten.

Vilket lufttryck däcken skall ha, anges på de flesta bilar på ett klistermärke i dörrkarmen eller på sidan av framdörren på förarsidan. Därutöver kan man också läsa det i bilens instruktionsbok.

Många bilar är utrustade med TPMS, vilket står för Tier Pressure Monitering System. Tekniken registrerar däckens lufttryck, och om lufttrycket plötsligt faller i ett eller fler av hjulen, lyser en varningslampa på instrumentpanelen.

Från och med november 2014 är det lagkrav på att TPMS finns i alla nya bilar.

Hjulens inställning

Det finns pengar att spara, om din bils styrning är korrekt inställd.

En felaktig inställning av hjulen ger nämligen större slitage på däcken, högre bränsleförbrukning och sämre säkerhet.

Om din bil har en tendens att dra ut åt sidan, eller har svårt med att räta upp av sig själv när du svänger, bör du genomföra en mätning och en hjulinställning.

Balansering

Du bör alltid balansera hjulen när nya däck monteras eller ett däck har blivit lagat.

Om du kan känna vibrationer i ratten eller i undervagnen, är det ett tecken på att hjulen är obalanserade.

På sikt kan det resultera i onödigt däckslitage och slitage i bilens övriga undervagnskomponenter.

Som bilens förare kan du också antingen störas av vibrationerna eller bli mer tröt under körningen tack vare skakningar.

Styrning

När du vrider på ratten, överförs rörelsen till hjulen. Om styrningen är slitet, kan det uppstå rattglapp.

Rattglapp är den bit du kan vrida på ratten, utan att hjulen rör sig.

Nyare bilar får normalt inte ha rattglapp. Hjulen skall omgående följa rattens rörelse.

Så kontrollerar du rattglapp

 • Starta motorn, om bilen har servostyrning.
 • Rör ratten snabbt fram och tillbaka i små ryck. Se om vänster framhjul rör sig.
 • För att kontrollera rattglapp på höger framhjul, skall du få en medhjälpare att röra ratten. Du skall gå över till det högra framhjulet och se om det rör sig.

Servostyrning gör ratten lättare att vrida. Systemet fungerar med hjälp av motorn. Därför blir ratten mycket tung när motorn är avstängd.

För att testa om servostyrningen fungerar skall du vrida ratten mot höger eller vänster, medan du startar motorn. I det ögonblick som motorn starter, kan du känna att det blir mycket lättare att vrida ratten.

Driftsbromsar

Bromsar

När du bromsar, sker inbromsningen på alla bilens hjul. Det är tal om en vätskebroms, som fungerar genom vätsketryck.

När du trampar på bromspedalen, trycker du på en kolv i bromssystemets huvudcylinder. På det sättet uppstår det ett vätsketryck. Vätsketrycket kommer vidare genom bromsrör och slangar till bromsarna, där en trumma eller skiva pressar en bromsbeläggning, så att hjulet bromsas.

Alla moderna bilar är utrustade med ett bromssystem i två kretslopp. Om det ena inte fungerar, fungerar det andra som nödbroms.

Det är oförsvarligt och olagligt att köra en bil vars bromssystem inte är funktionsdugligt. Det är också olagligt att köra om ett eller flera hjul inte kan bromsa.

Bromsförstärkaren

Alla nyare bilar är utrustade med en vakuumbromsförstärkare. Den gör det lättare att bromsa, utan att behöva använda allt för mycket krafter.

Du kan testa om bromsförstärkaren fungerar genom att pumpa din bromspedal fem till tio gånger med foten.

Sista gång du trampar på den, skall du hålla bromspedalen nertryckt. Bromsen skall nu kännas mycket hård.

Starta därefter motorn, medan du fortsatt håller foten på bromspedalen. Om pedalen faller lite när du startar, fungerar bromsförstärkaren.

ABS-bromsar

I dag har över 90 % av alla registrerade personbilar och alla nya person- och varubilar ABS-bromsar.

ABS står för Anti-lock Braking System och kallas också för låsningsfria bromsar. Tekniken gör att hjulen inte kan låsa sig under en kraftig inbromsning, oavsett hur hårt du trampar på bromspedalen.

ABS-bromsar är en fördel, eftersom alternativet –låsta hjul – ger en längre bromssträcka. Samtidigt kan man med ABS-bromsar styra och korrigera riktningen under inbromsningen.

När man har behov av att göra en kraftig inbromsning, skall man i en bil med ABS-bromsar trampa mycket hårt på bromspedalen. ABS-elektroniken kommer därefter att se till att alla hjul bromsar maximalt.

Det skall dock sägas, att ABS-bromsar ger endast samma eller lite kortare bromssträcka än traditionella bromsar. Du får därför aldrig använda ABS-bromsar som en ursäkt för att öka hastigheten eller med kortare avstånd till framförkörande.

Bromskontroll

Det är viktigt att bromsarna fungerar korrekt.

Om det är något fel på bromsarna, kommer en lampa på instrumentpanelen att varna dig. Men du skall själv kunna kontrollera att bromsarna fungerar.

För att kontrollera bromssystemet skall du trycka på bromspedalen med stor kraft i 20 sekunder:

 • Om pedalen stannar ungefär halvvägs ner och känns hård, är bromsarna i gott skick.
 • Om bromsen känns elastisk, kan det vara luft i bromssystemet.
 • Om bromsarna är närmare än ca 3 cm från golvet, skall de justeras eller repareras.
 • Om pedalen sjunker långsamt, är det en läcka i systemet.

Kom alltid ihåg att testa bromsarna efter en biltvätt eller om du har kört genom en vattenpöl eller liknande. Fukt på bromsarna kan minska bromseffekten. När du testar bromsarna, värms de upp och fukten förångas.

Parkeringsbroms (handbroms)

Parkeringsbromsen fungerar normalt på bakhjulen.

Bromsen aktiveras normalt med handen via ett handtag. En varningslampa lyser när parkeringsbromsen är aktiverad, så att du inte glömmer att släppa den innan du kör.

Du skall naturligtvis endast använda parkeringsbromsen när du parkerar – och aldrig när du kör. När du parkerar skall du också sätta bilen i en låg växel för att förhindra att den rullar.

Det finns risk för att parkeringsbromsen fryser om du använder handbromsen i kallt och fuktigt väder. Då kan det vara en god idé att parkera på plant underlag och bara sätta bilen i växel – därmed kan du slippa använda handbromsen.

Du kontrollerar parkerings- eller handbromsen genom att dra i handtaget och försiktigt försöker sätta bilen i gång. Då kan du tydligt känna om handbromsen fungerar.

Bilens säkerhet

Säkerhetsbälte

I slutet av 1950-talet var säkerhet i bilen i stort sett ett okänt fenomen.

Men tack vare svenske Nils Bohlin, berikades världen med en av de viktigaste säkerhetsåtgärder i bilens historia. Nils Bohlin var ingenjör på Volvo, och 1959 uppfann han trepunktsbälte. Det är en typ av säkerhetsbälte, som används i alla bilar än i dag.

I dag är säkerhetsbältet fortfarande den viktigaste säkerhetsutrustningen i en bil. Om du har säkerhetsbälte på och blir inblandad i en allvarlig trafikolycka, är det 50 % större chans för att överleva.

Om säkerhetsbältet skall fungera bäst möjligt, skall den sitta intill kroppen. Det får inte sitta löst eller invecklat.

Airbag

En airbag är en uppblåsbar kudde av nylon, som ligger hopvikt i ratten eller instrumentbrädan framför passagerasätet.

Längre fram i bilen sitter en sensor som reagerar i samma ögonblick som det sker en kollision.

Kollisionen skall vara så kraftig, att den motsvarar att springa in i en mur med cirka 20 km/h eller över.

Sensorn reagerar endast på frontalkollisioner. Annars kan passageren falla snett in i luftkudden, och det skulle göra mer skada än nytta.

Från sensorn skickas en elektrisk signal, som i sin tur antänder ett drivmedel. Det brinner extremt våldsamt och utvecklar därför stora mängder nitrogengas. Gasen blåses ut i nylonkudden med stor kraft.

Omedelbart efter börjar luften igen att sippra ut genom små hål i kudden för att mildra kollisionen mellan passagerare och kudde.

Det är förbjudet att montera en barnstol på en plats med airbag, med mindre man kan koppla bort airbagen. Ett barn som sitter i en barnstol där en airbag utlöses, kan bli alvarligt skadat.

Nackstöd

Ett nackstöd skyddar huvudet mot två typer av skador:

 • Pisksmäll-skador
 • Whiplash-skador

Båda skador uppstår vanligtvis om man blir påkörd bakifrån.

För att nackstödet skall skydda optimalt, skall det ställas in, så att det sitter i höjd med huvudet. Om nackstödet sitter för lågt, ger det i stort sett inget skydd.

Säkerhet för barn

Barn under 135 cm långa, skall sitta i en barnstol eller en annan godkänd säkerhetsanordning, anpassad barnets vikt och längd.

Barn som är tre år eller äldre, men kortare än 135 cm, får sitta i baksätet och med säkerhetsbälte på under korta avstånd – men det får endast vara tal om en tillfällig transport.

Barn under tre år, kan också under en tillfällig resa bli körda korta avstånd i en taxi. Barnet skall bara i baksätet.

Det finns huvudsakligen fyra olika typer av barnsäkerhetssystem:

 • Barnstol
 • Bakåtvänd bilstol
 • Säkerhetsbälte
 • Säkerhetskudde

Den typ av skydd som barnet skall använda, anges ofta i ålder och/eller vikt. Men det är primärt barnets längd som avgör vilken typ som skall användas.

Varken baby- eller barnstol får användas om barnets huvud är i linje med ryggstödets översta kant.

Spädbarnsskydd…

…är designat för de yngsta barnen. Omslaget används tills barnet har vuxit ur det, normalt runt 9 månaders ålder.

Bakåtvänd barnstol …

… är designad för barn från ca 9 månader till ca 4 år – eller tills de växer ur den. Stolen skall monteras bakåtvänd på fram- eller baksätet.

Säkerhetsbälte eller säkerhetskudde …

… är avsett för barn från ca 4 år och tills de är 135 cm långa. Kudden används ihop med bilens vanliga säkerhetsbälte och vänder framåt. För att uppnå bäst säkerhet skall båda delar användas på baksätet.

OBS: Ingen av ovanstående får användas på platser med aktiva airbags. Det är förarens ansvar att passagerare under 15 år använder säkerhetsbälte eller annan säkerhetsutrustning.

Bilen

Det finns i dag många olika energityper som kan driva en bilmotor:

 • Bensin
 • Etanol
 • Diesel
 • Elektricitet

Av samma anledning är en motor i dag också en mycket avancerad maskin. Ofta är de utrustade med en massa elektronik, oftast datorstyrd. Finmekaniken gör det bland annat möjligt att leva upp till de många miljökraven – och därutöver rensas avgaser i en katalysator.

Saker du skall kontrollera

En motor består av många delar. Många av dem svänger, går runt och arbetar upp och ner mot varandra. Allt detta utvecklar mycket värme, och för att få ner värmen, skall friktionen sänkas. Därför är det viktigt, att det alltid är tillräckligt med olja i motorn.

Oljan pumpas in i motorn och smörjer dess många olika delar.

Med jämna mellanrum är det viktigt att du kontrollerar oljan. Därutöver finns det även en varningslampa, som lyser, om oljenivån skulle bli låg.

Om lampan börjar lysa medan du kör, skall du stanna så snart det är möjligt, och därefter stänga av motorn.

Som regel är det bara nödvändigt att fylla på mer olja. Om lampan fortsätter lysa efter att du har fyllt på olja – skall bilen fraktas till en verkstad med ett bogseringsfordon.

Kylsystem

Det är inte tillräckligt med bara olja för att kyla ner motorn. Därför skall den kylas ner ytterligare med hjälp av andra metoder.

Vissa motorer kyls ner med luft, andra med vätska.

Luftkylda motorer är praktisk taget underhållsfria, men den mest förekommande kylmetoden är med kylarvätska.

Vätskan består vanligtvis bara av vatten och glykol, som ju är en frostvätska. Glykol säkerställer att vätskan inte fryser till is.
Kylarvätskan rinner genom motorn med hjälp av en pump. När vätskan blir för varm, strömmar den ut till kylaren för att kylas ner igen. Därefter rinner vätskan in i motorn igen.

När du kör på tomgång eller håller en låg hastighet, kan en fläkt hjälpa med att kyla motorn.

Kylvätskans temperatur skall vara ca 80-90°och får inte överstiga 100°. I så fall skulle vattnet nämligen börja koka.

Nästa alla bilar är utrustade med en temperaturmätare i instrumentbrädan eller en symbol, som lyser om temperaturen blir för hög. Om symbolen börjar lysa, kan motorn börja "koka". Stanna och stäng av motorn snarast möjligt, eftersom den annars kan bli skadad på grund av överhettningen.

Om bilen börjar "koka" – alltså om kylvätskan blir för varm – eller om varningssymbolen lyser, skall du kontrollera följande:

 • Kontrollera om det är tillräckligt med vätska i vattenbehållaren.
 • Om du har behov av att fylla på vätska, skall du vara försiktig när du öppnar kylaren. Varm ånga och vatten kan spruta ut.
 • Om motorn har en elektrisk fläkt, kan en förstörd säkring vara orsaken för att fläkten inte fungerar.
 • Drivremmen som driver vattenpumpen och fläkten, kan vara av eller har glidit av. Om generatorn eller laddningslampan lyser samtidigt, är det nästan alltid ett tecken på att remmen är av.

Elektriska systemet

En bil har behov av ström till motor, ljus, ljudsignal och liknande.

När motorn är i gång, producerar en generator ström till bilen och laddar batteriet. Generatorn drivs med en rem från motorn.

Om generatorn inte kan ladda batteriet, kommer en varningslampa att lysa på instrumentbrädan. Du kan fortsätta köra under en begränsad tid, men du skall se till att kontrollera generatorn eller byta batteri snarast möjligt.

Batteriet

Batteriet lagrar den ström som generatorn producerar.

Under vinterhalvåret är det viktigt med ett batteri som kan laddas upp ordentligt. Vid låga temperaturer fungerar ett batteri sämre än i varmt väder. Därför har många bilar startproblem under vintern.

I dag är de flesta batterier underhållsfria. Man skall därför bara kontrollera att batteriet är torrt och rent. Men har du ett äldre batteri, skall du med jämna mellanrum kontrollera att det är tillräckligt med vätska i batteriet. Om vätskenivån är för låg, skall du fylla på med destillerat vatten.

Alla batterier blir tyvärr sämre med åldern.

Fordonskännedom och manövrering – teoriprov

Testa dina kunskaper med 65 körkortsfrågor.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®