top

Motortrafikled och motorväg

Vad är skillnaden mellan motortrafikled och motorväg?

Det gäller samma regler på en motortrafikled och en motorväg. Själva utformningen av vägarna kan dock vara olika.

 • En motorväg har alltid minimum två banor i varje riktning.
 • En motortrafikled har oftast endast en bana i varje riktning eller kan i vissa fall vara utformad med två banor i en riktning och en bana i den andra riktningen, vilket med jämna intervaller växlar.

Påfarter till motortrafikleder saknar ofta accelerationsfält. Därför är det ovillkorlig väjningsplikt. Samtidigt är både påfarter och avfarter till motortrafikleder generellt kortare än på motorvägar.

Regler för både motortrafikleder och motorvägar

Endast motorfordon som t.ex. bilar, lastbilar och motorcyklar, som är konstruerade för att köra minst 40 km/h, får köra på motortrafikleder och motorvägar.

Följande får därför inte köra på motorvägar och motortrafikleder:

 • Cyklister
 • Fotgängare
 • Mopeder (även om de kanske är designade för att köra snabbare än 40 km/h)
 • Traktorer

Speciella regler för motortrafikleder och motorvägar

För att göra det enkelt att komma obesvärat fram och minska risken för olyckor är det speciella regler på motorvägar och motortrafikleder:

Stanna och parkera

Generellt är det förbjudet att stanna och parkera. Det är endast tillåtet att stanna eller parkera vid:

 • Rastplatser
 • Parkeringsplatser

Därutöver gäller följande regler:

 • Det är förbjudet att backa
 • Det är förbjudet att vända – om det på vissa ställen är möjligt att vända, får dessa ställen endast användas av polisen och väghjälpen.

Nödstopp

I tillfälle av nödstopp, t.ex. vid motorhaveri, skall du placera bilen på vägrenen och göra följande:

 • Sätta ut en varningstriangel, så att andra trafikanter upptäcker dig i god tid.
 • Vid en bogsering – om bilen skall dras bort – får det endast ske fram till nästa avfart.

Vägrenen skall endast användas i nödsituationer, t.ex. för att undvika en olycka eller för bogsering.

Tillgång till motorväg

Vid de flesta motorvägspåfarter är det en påfartsbane (accelerationsfält).

Påfartsbanan skall användas för att komma in på motorvägen eller på motortrafikleden och för att komma upp i hastighet.

Hastigheten skall vara tillräckligt hög för att passa med den övriga trafiken på motorvägen eller motortrafikleden. På det sättet kan du glida in på vägen utan att störa trafiken.

Blinka i god tid, och lämna påfartsbanan så snabbt som möjligt.

Vid påfarter skall alla ta ömsesidig hänsyn. Det gäller både de fordon som redan kör på motorvägen eller på motortrafikleden, samt de fordon som vill in på vägen. Alla skall anpassa hastigheten till varandra. Om det är möjligt, kan fordon på motorvägen göra det lättare för andra att komma in genom att dra åt vänster.

Körning på motortrafikled och motorväg

Avstånd

Eftersom fordonen håller hög hastighet, är det viktigt att du håller tillräcklig avstånd till de fordon som ligger framför. För att göra det kan du använda tresekundersregeln:

Välj ut en punkt som till exempel ett märke i vägen eller en vägstolpe. Från det att fordonet framför dig har passerat detta märke börjar du räkna sekunder. Om du passerar märket innan 3 sekunder så kör du för nära och bör öka avståndet.

Det är väldigt viktigt att du håller tillräckligt avstånd från bilen framför. Du hinner då bromsa i tid och kan undvika en kollision om föraren i bilen framför tvärbromsar.

I tillfälle av nedsatt sikt skall du dock öka avståndet ytterligare för att undvika olyckor.

Om ett fordon bakom dig kör mycket nära dig, skall du öka avståndet till den framförkörande. På den sättet minskar du risken för att behöva bromsa kraftigt.

Vattenplaning

Ju högre hastighet, desto större risk är det för vattenplaning. På en motorväg eller motortrafikled skall du därför vara särskilt uppmärksam på om det är vatten på körbanan.

Slitna däck ökar också risken för vattenplaning. Anpassa din hastighet till dina däck och väderförhållanden.

Trötthet

Det kan vara enformigt och ta lång tid att köra på motorvägar och motortrafikleder. Risken för att du förlorar koncentrationen och blir trött är stor – i synnerhet om du kör på natten.

Att somna vid ratten kan leda till en allvarlig olycka. Därför skall du vara mycket uppmärksam på tecken på trötthet. Kör av vid nästa avfart och ta en paus om du känner dig trött.

Avfart

När du skall ta en avfart, skall du alltid ge tecken med blinkljuset. Bromsa inte innan du har kommet helt in på avfarten.

Fartblindhet

När du under en längre tid har kört med hög hastighet och skall sänka farten, kan det vara svårt att känna den nya hastigheten. Det känns, som om du kör långsammare, än du faktiskt gör, och det kallas fartblindhet.

Använd hastighetsmätaren tills du vänjer dig till den lägre hastigheten.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®