top

Lasta bilen, släpvagn och bogsering

När något skall fraktas

När du skall frakta något med en bil, gäller vissa regler:

Regler om bilens last

 • Lasten får inte hänga löst utanför fordonet, som t.ex. en presenning eller ett spännband.
 • Lasten får inte täcka nummerplåt, blinkers, lyktor eller reflexer.
 • Lasten får inte begränsa förarens sikt eller förringa förarens förmåga att betjäna fordonet.
 • Lasten skall sättas fast, så att den inte utgör en fara för andra personer.
 • Du får inte medta fler passagerare än det finns platser för och som är angivet i registreringsattesten.
 • Passagerare, inte chauffören, är inkluderade i bilens vikt. Kom ihåg att passagerarnas totala vikt tillsammans med den övriga vikten inte får överstiga bilens maximala tillåtna totalvikt. Detaljer om den maximala totalvikten är angiven i registreringsattesten.
 • Redskap och utrustning, som inte är monterade på bilen, räknas också som last.
 • Lasten får inte skapa onödigt buller eller störande dammbildning.
 • I bruksanvisningen till en takbox eller en takbagagebärare kan du hitta information om hur tung lasten får vara.

Regler för lastens och fordonets bredd:

 • Fordonets totala bredd får inte överstiga 260 cm, inkl. eventuell extra last.
 • Lasten får inte sträcka sig mer än 20 cm ut över fordonets varje sida.

OBS: Lantbruks- och motorredskap får ha en last som överskrider reglerna. Regler för lastens och fordonets längd:

 • Fordonets totala längd får inte överstiga 24 meter, inklusive eventuell extra last, bilsläpkärra eller husvagn.

OBS: När vissa krav är uppfyllda, får den totala längden inte överstiga 25,25 meter.

Andra regler för last

 • Gods som sticker ut över framänden, skall markeras, med mindre godset är tydligt synligt för andra trafikanter och inte sticker fram mer än en meter.
 • Allt gods som sticker ut mer än en meter bakåt skall markeras.
 • I dagsljus skall gods, som antingen sticker ut framför fordonet eller mer än en meter bakom fordonet, markeras med rödgul flagga.
 • I mörker skall gods som sticker ut bakom fordonet markeras med rött ljus och röda reflexer.
 • I mörker skall gods som sticker ut framför fordonet markeras med vitt ljus och vita reflexer.

Vikter

Tjänstevikt, totalvikt, bruttovikt. Det kan vara svårt att veta vad de olika definitionerna av vikt betyder. Vi reder ut detta här.

Tjänstevikt bil, traktor och motorredskap

Tjänstevikten är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med

 • det tyngsta karosseri som hör till fordonet,
 • verktyg och
 • reservhjul som hör till fordonet
 • bränsle
 • smörjolja
 • vatten
 • föraren.

Tjänstevikt släp

Tjänstevikten på ett släp är vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet. Notera att tjänstevikten inte inkluderar gods.

Totalvikt bil, traktor och motorredskap

Totalvikten är summan av:

 • fordonets tjänstevikt
 • passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för, utom föraren som är inräknad i tjänstevikten)
 • gods (den största mängd gods som fordonet är inrättat för)

Bruttovikt på fordon

Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®