top

Besiktning och registrering

Det är viktigt att din bil är lovlig, underhållen och att all lagpliktig utrustning fungerar. Därför skall alla bilar besiktas förr eller senare. Bilar skall besiktas:

 • Första gången, senast efter 3 år.
 • Andra gången, senast 2 år efter första besiktningen.
 • Därefter var 14-e månad.

Ett besiktningsprotokoll kan ha följande möjliga resultat:

 • Inga anmärkningar betyder, att det inte är några fel är på fordonet.
 • Anmärkningar betyder mindre fel på fordonet. Det kan t.ex. vara en lampa som är trasig. Felen skall åtgärdas, men fordonet är godkänt.
 • Anmärkningar med krav om ny kontroll. Här är det tal om större fel på fordonet eller brister, som kräver en ny kontroll inom 30 dagar. Sker det inte, träder ett körförbud i kraft.
 • Anmärkningar med körförbud är fel eller brister, som är så allvarliga, att det inte får köras i fordonet. Det skall fraktas direkt till en verkstad, och först när fordonet är reparerat, får det köra till besiktningshallen – och endast till besiktningshallen.

Om du inte besiktar din bil i tid, får den automatisk ett körförbud. Det innebär att du inte får köra i din bil, innan fordonet är besiktigat.

Polisen eller en bilinspektör kan när som helst stoppa dig på vägen för att kontrollera bilen. Upptäcker de ett fel på fordonet, kan fordonet kallas till besiktning. Upptäcks det allvarliga fel eller brister, kan körförbud utfärdas direkt på stället.

Registrering

Registreringsbeviset innehåller information om fordonet och ägaren - del 1 är blå och del 2 är gul

Del 1 av registreringsbeviset – tekniska uppgifter och annat

Del 1 skickas till den som äger eller brukar fordonet. Det är gratis Del 1 av registreringsbeviset innehåller följande:

 • en behörighetskod, som du kan använda för att logga in i vissa e-tjänster på vår webbplats
 • uppgift om vem som äger eller brukar fordonet
 • uppgift om leasing eller kreditköp
 • tekniska uppgifter om fordonet
 • allmänna uppgifter om fordonet
 • den del som ska användas vid skriftlig anmälan av - påställning - avställning - beställning av skyltar - beställning av Del 2 av registreringsbeviset.

Del 2 av registreringsbeviset – en värdehandling

Eftersom registreringsbeviset är en värdehandling och ett intyg på vem som är registrerad ägare till ett fordon är det viktigt att du är rädd om det. Tänk på att förvara registreringsbeviset på ett säkert ställe så det inte kommer i orätta händer – aldrig i handskfacket exempelvis. Del 2 av registreringsbeviset innehåller följande:

 • uppgift om nuvarande ägare till fordonet
 • uppgift om tidigare ägare/brukare till fordonet (max 3 stycken)
 • allmänna uppgifter om fordonet
 • den datamatrix som behövs för att anmäla ägarbyte via vår app Mina fordon
 • den del som ska användas vid skriftlig anmälan av - ägarbyte - avregistrering.

Ägarbyte

Om du skall sälja eller köpa en bil, skall det registreras ägarbyte för bilen. Både den nya och den gamla ägaren skall fylla i en blankett om ägarskifte och lämna den till Transportstyrelsen inom 10 dagar efter handeln.

Vissa ändringar av fordonet kan också kräva en omregistrering. Om du t.ex. monterar soltak eller byter motor, är registreringsbeviset inte längre korrekt. I så fall skall fordonet omregistreras inom en månad.

Försäkring

Alla fordon som kör på offentliga vägar, skall ha en försäkring. Som minimum skall fordonet ha en trafikförsäkring. Därutöver kan man också köpa till en halvförsäkring eller en helförsäkring. Nedan kan du se vad de täcker.

Trafikförsäkring

Ägaren till en bil som är i trafik är enligt lag skyldig att minst teckna en trafikförsäkring från den dag fordonet tas i trafik.

Trafikförsäkringen täcker skador som kan orsaka tredje part, personer eller annans egendom i samband med trafikolycka.

Halvförsäkring

I en halvförsäkring ingår utöver trafikförsäkringen även normalt sett stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkring

Utöver halvförsäkring ingår i helförsäkring vagnskada som täcker skador som vållats ditt eget fordon i samband med trafikolycka.

Utöver detta täcker vagnskademomentet skador uppkomna i samband med krock med vilt och skadegörelse.

Alla som är inblandade i en olycka, skall fylla i en skadeanmälan. Det skall du därför också, om du skulle bli inblandad i en olycka. Därefter kommer försäkringsbolagen att värdera, vem som har skuldbördan. Ofta delar de skuldfrågan mellan de inblandade, så att den ene t.ex. betalar 20% och den andra 80%.

Om det finns tveksamheter kring skuldfrågan, om t.ex. parterna har var sin uppfattning, kan det vara en god idé att hitta ett opartiskt vittne. Kom ihåg att få personens namn, adress och telefonnummer samt ange det på skadeanmälan.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®