top

Trafikolyckor

Om du skadar någons egendom, t.ex. genom en parkeringsskada, skall du först försöka kontakta ägaren. Lyckas du inte med det, skall du kontakta polisen.

Men vad skall man göra om det är tal om en betydligt mer allvarlig olycka? Du har följande skyldigheter om du blir inblandad i eller är vittne till en trafikolycka:

 • Var kvar och hjälp så gott du kan.
 • Lämna ditt namn och telefonnummer till alla som är inblandade i olyckan.
 • Tillkalla hjälp på 112. Innan du ringer är det en god idé att få överblick över hur många som är skadade och vilka skador de har. Var redo att upplysa olycksplats, eventuellt vägnamn, husnummer och liknande.

Om det är skadade, skall du göra följande:

 • Stanna olyckan, t.ex. genom att placera en varningstrekant eller en bil med tända varningsblinkers.
 • Börja med att hjälpa så snart som möjligt.
 • Få överblick över situationen och använd dig av L-ABC-metoden

Vad är L-ABC-metoden?

Snabb handling kan rädda liv. L-ABC-metoden är ett tillvägagångsätt i förstahjälp, som kan hjälpa dig med att få en snabb överblick och ge hjälp i olyckssituationer.

L = Livsfarligt läge

L står för livsfarlig placering (läge). Det betyder, att du får flytta personen, endast om det är absolut nödvändigt. En absolut nödvändig situation kan vara risk för påkörning, brand eller läckande kemikalier.

A = Andning

A står för en persons andning. Om en person är medvetslös, skall du ta tag i axlarna och skaka lätt. Om personen inte reagerar, skall du kontrollera andningen.

Skapa fria luftvägar genom att placera den ena hand på pannan, böja personens huvud tillbaka och lyfta hakan med din andra hands pek- och långfinger.

Sätt därefter ditt öra så nära personens ansikte och lyssna om du kan höra andningen. Du kan också försöka att känna om det kommer luft ur munnen eller se, om bröstet höjs och sänks.

 • Om personen är medvetslös och inte andas normalt, skall du ge förstahjälp till hjärtat och lungorna. Larma 112, innan du börjar ge hjärtmassage och konstgjord andning.
 • Om personen andas normalt, skall du placera personen i stabilt sidoläge. Detta säkrar att luftvägarna är fria och förhindrar kvävning vid kräkningar.

B = Blödning

Om en person blöder, skall du pressa ett rent bandage eller trasa mot området och om möjligt hålla sårplatsen högt, så att du minskar blodtillförseln. Det är viktigt att du försöker minska en kraftig blödning snabbt. Ett tryckförband kan användas som akuthjälp vid kraftigare blödningar.

C = Cirkulationsfel

Cirkulationsfel eller chocktillstånd kan ses genom att personen är sval, har kallsvett, känner sig svimfärdig, fryser, känner sig törstig eller har snabb, ytlig andning. Det är ett allvarligt tillstånd och kan vara tecken på stor intern eller extern blödning. Ge aldrig en skadad person något att dricka.

Så kan du förebygga cirkulationsfel:

 • Låt personen ligga och skapa lugn omkring den berörda personen.
 • Höj benen till högsta möjliga position.
 • Håll personen varm genom att lägga filtar, tröjor och jackor på och under den skadade personen.
 • Låt inte personen vara ensam.

Viltolyckor

I Sverige är viltolyckor den mest vanliga typen av trafikolyckor. Varje år sker det ca 60 000 viltolyckor.

Det finns risker för viltolyckor året runt, men det sker flest i maj och juni – det är nämligen i de månader som djurungarna lämnar deras mödrar.

Därutöver skall man också vara uppmärksam på vilt på vägarna under september och oktober. Det är djurens brunstperioder och samtidigt är det också jaktsäsong.

På vintern, när det är mycket snö, söker sig djuren ut på vägarna, bland annat för att få vägsalt.

Djuren är mest aktiva från solnedgång till soluppgång, vilket också gör att de flesta olyckor sker också just inom detta tidsrum.

Sänk hastigheten i följande situationer för att därmed undvika viltolyckor:

 • När viltstängslet slutar.
 • När du kör genom ett skogsområde med träd på den ena sidan av vägen och vattenlopp eller liknande på den andra sidan.
 • När du kör förbi en gräsyta och öppna marker i samband med en skog, som stödjer upp mot vägen.

Var särskilt uppmärksam på följande:

 • Djurs ögon lyser i mörker när bilens lyktor träffar dem.
 • Ser du en hjort eller älg som korsar vägen, kommer det oftast fler.
 • Reagera på skyltar som varnar om hjortar eller älgar – och anpassa hastigheten.

När det sker en viltolycka, skall du:

 • Omgående stanna bilen.
 • Tända varningsblinkers.
 • Placera en varningstrekant.

Om det påkörda djuret är dött, skall du flytta djuret utanför körbanan.

Om djuret är skadat och försvinner in i skogen, skall du markera stället där djuret sprang in i skogen. Det kommer att göra det lättare för en jakthund att hitta spåret.

Kom ihåg: Alla påkörningar av större djur skall anmälas till polisen.

Trafiksäkerhet – teoriprov

Testa dina kunskaper med 65 körkortsfrågor om trafiksäkerhet.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®