top

Mörkerkörning

När du kör i mörker

Det är svårt att orientera sig i mörker. Risken för olyckor är faktiskt 2–3 gånger högre när du kör i mörker jämfört med dagsljus. Därför skall du vara extra försiktig när du inte kör i dagsljus. I synnerhet om du bländas av mötande trafik eller om du kör för fort i förhållande till sikten.

Kom ihåg att det är särskilt svårt att bedöma hastighet och avstånd när det är mörkt. Den dåliga utsikten gör det också svårt att se fotgängare.

Helljus

Du skall använda helljus på vägar med dålig belysning, och när det samtidigt inte finns någon mötande trafik. Det är förbjudet att använda helljus på vägar som är tillräckligt upplysta.

Om du kör med helljus, kommer du t.ex. kunna se fotgängare i god tid:

Läs mera om

  • Mörka kläder syns från ca 150 m
  • Ljusa kläder syns från ca 300 m
  • Reflexer syns från ca 430 m

På landet är vägarna ofta kolsvarta om nätterna. Här skall du använda helljus så mycket som möjligt. Du får dock inte blända mötande trafikanter, kom därför ihåg att blända ner, om du ser ljuskäglor komma mot dig.

Det skall du göra …

… när du möter någon i mörker:

Sänk hastigheten.

Blända ner till halvljus.

Varför?

För att anpassa hastigheten till kortare sikt.

När?

Omedelbart innan ditt helljus träffar det mötande fordonet.

Därför är det viktigt

Det är både obehagligt och farligt att inte kunna se var man kör. Om du glömmer att blända ner, går det ut över den mötande.

Vad skall du själv göra?

Titta aldrig in i mötande fordons lyktor. Även bländade lyktor kan stjäla synen. Håll i stället blicken längs vägens högra kant.

När kan du tända helljuset igen?

Tänd helljuset i det ögonblick du kör förbi den mötande. Det ger bäst sikt – snabbast möjligt.

Det skall du göra …

… när du möter någon i en kurva och före backar:

  • Växla till halvljus.
  • Sänk hastigheten.

Varför?

Om du växlar till halvljus, kan du bättre se om det är något ljussken från ett mötande fordon bakom krönet. Det gäller också om du ser ljus komma mot dig på den andra sidan av en backe.

När?

Växla till halvljus en kort stund innan du närmar dig en kurva eller en backe.

Sänk hastigheten på smala vägar

Smala vägar kräver stor uppmärksamhet – i synnerhet om det är mötande trafik. Därför skall du sänka hastigheten till ca 30–40 km/h.

När det är mörkt i städer

Även om det ofta är gatubelysning i städerna, får du inte låta dig luras. Man tror, att man kan se allt, men det kan fortfarande vara många mörka områden. Det mänskliga ögat kan också ha svårt att se t.ex.:

  • Fotgängare
  • Cyklister utan ljus eller reflexer

Därför sker det tyvärr också många påkörningar av fotgängare och cyklister i städer efter mörkrets inbrott.

Omkörning i mörker

Du bör vara extra försiktig om du kör om i mörkret. Som redan nämnt är det extra svårt att bedöma avstånd och hastighet om det kommer mötande trafik.

Om du skall göra en flygande omkörning, skall du behålla helljuset på, både när du inhämtar den framförkörande och under själva omkörningen.

Skall du göra en accelererande omkörning, där du ligger bakom den framförkörande och väntar på rätt möjlighet att köra om, skall du köra med halvljuset, så att du inte bländar framförkörande genom backspelarna. När du påbörjar omkörningen, skall du:

  • Växla till helljus, när du har kommit jämsides med den framförkörande.
  • Bilen du håller på att köra om, skall då skifta till halvljus.

Fortsätt med att använda helljus, fram tills det inte längre är nödvändigt eller tillåtet, t.ex. om det kommer mötande trafik.

Läs mera om mörkerkörning

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®