top

Omkörning

Lyckligtvis sker det sällan olyckor när man kör om. Men när de sker, är de ofta mycket allvarliga.

Du kommer att råka ut för omkörningar både i stadstrafiken och på landsvägarna.

I städer kör man ofta om både bilar, cyklar och mopeder. Håll alltid gott avstånd, i synnerhet till cyklar och mopeder.

På gator, där hastigheten är maximalt 70 km/h, och där det är minst två markerade körfält i din körriktning, får du köra om på både höger och vänster sida.

Som huvudregel skall du:

 • Köra om på vänster sida (se undantag senare).
 • Håll gott sidoavstånd till de fordon du kör om.
 • Försäkra dig om att hela sträckan är fri och utan mötande trafik.

Så gör du när du skall köra om

 1. Kör en smula till vänster för att se om vägen framför dig är fri.
 2. Vägen skall vara fri på hela den sträckan du skall använda för omkörningen.
 3. Var säker på att det inte föreligger något omkörningsförbud.
 4. Kontrollera att du inte själv blir omkörd genom att kontrollera:
 • Invändig backspegel
 • Vänster sidobackspegel
 • Blinda vinklar
 1. Blinka till vänster.
 2. Öka hastigheten (accelerera) och dra ut åt vänster, så att det är gott om sidoavstånd till det fordon du kör om.
 3. Efter omkörningen skall du köra tillbaka i din egen körbana.
 4. Som tumregel skall du först dra in när du kan se den du har kört om i höger sidobackspegel och innerspegeln.

Det är förbjudet att köra om

 • Om du är en fara för dig själv och andra.
 • Om det är mötande trafik.
 • Om du själv håller på att bli omkörd.
 • Om du inte kan komma tillbaka på höger sida, t.ex. på grund av bilköer.
 • På vänster sida, om den framförkörande ger tecken för vänstersväng.
 • Före eller på järnvägsövergångar utan bommar eller ljusregleringar, med mindre det är omkörning av tvåhjuliga fordon.
 • Före vägkorsningar med höger väjningsplikt.
 • På gator med endast en fil i varje riktning.
 • Före eller på ett obevakat övergångsställe.
 • På en obevakad cykelpassage eller cykelövergång.

Inga regler utan undantag

Det är tillåtet att passera i låg hastighet (så låg att du kan stanna), om det är mer än en fil i din körriktning och ett av följande är uppfyllt:

 • Filerna går i olika riktningar.
 • Det är en kö i alla filer.
 • Det är i samband med en korsning.

Du får köra om till höger i följande fall:

 • Om körbanor leder till olika resedestinationer.
 • Om det är en tät kö i alla körbanor.
 • Om bilarna befinner sig i olika körbanor i en korsning.
 • Om hastighetsgränsen är maximalt 70 km/h, och det är minst två markerade körbanor i samma riktning.
 • Om du skall passera till höger om ett fordon som håller på att svänga till vänster.

Omkörning av spårvagnar

Du får inte köra om en spårvagn strax före eller efter ett obevakat övergångsställe eller en obevakad cykelpassage.

I de flesta fall skall du köra om en spårvagn på höger sida. På vissa gator är spåren dock placerade så att du skall köra om på vänster sida. Här skall du vara särskilt uppmärksam.

Omkörning av maskiner vid vägarbete

Ett fordon, som används för vägarbete, får du köra om på den sida som är mest ändamålsmässig.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®