top

Enskild väg, Järnvägar, vägarbete och andra vägar

Andra vägar du kan ta

Enskild väg

Enskild väg är en väg som inte är allmän väg. Det finns cirka 430 000 km enskilda vägar i Sverige. Skylt för enskild väg har svart text mot gul bakgrund med en röd pil.

Om du kör in på en enskild väg, skall du vara uppmärksam på följande:

 • Vägen kan vara mycket smal.
 • Vägen kan vara i dåligt skick.
 • Vägen kan sluta plötsligt.
 • Det kan finnas många trafikskyltar.
 • Du bör hålla en låg hastighet.
 • Du skall vara uppmärksam på mötande trafik.

Viadukter

Viadukter, som är under 4,5 meter höga, skall vara markerade. Om du skall köra igenom en viadukt, som inte är markerad, vet du alltså att den är högre än 4,5 meter.

Långsamma fordon

Fordon, som endast är framställda för att kunna köra 45 km/h, är markerade med en LGF-tavla. Det kan t.ex. vara:

 • Traktorer
 • Mopeder
 • Bilar
 • Motorredskap

Hästar

Både på landet och i städerna kan du möta hästar. När du ser en häst framför, skall du anpassa hastigheten. Du skall också undvika att skrämma djuret, t.ex. genom att:

 • Accelerera kraftigt
 • Använda ljudsignaler
 • Köra för nära hästen

Vägarbete

Ofta kan vägar vara omlagda eller omdirigerade på grund av vägarbete. Anpassa hastigheten efter förhållanden och håll fartgränserna. Se upp i synnerhet så att du inte kör på någon vägarbetare eller deras maskiner.

Du skall respektera tillfälliga ljussignaler eller en vägarbetare som håller röd flagga i luften. Du får köra först när vägarbetaren sänker flaggan igen.

Väghållningsfordon

Väghållningsfordon är fordon som används i samband med vägarbete. Förare av väghållningsfordon behöver inte följa trafikregler om fordons plats på vägen. Du får därför passera fordonet på den sida som är mest lämplig.

Eftersom förare av väghållningsfordon har stor uppmärksamhet på sitt arbete och inte den övriga trafiken, måste du vara extra försiktig vid omkörning. Håll stora säkerhetsmarginaler.

Järnvägar

Det sker många olyckor vidd järnvägsövergångar. Oavsett om en järnvägsövergång är bevakad eller obevakad, skall du därför utvisa stor försiktighet

Så korsar du en järnvägsövergång säkert– med bommar, ljud och ljussignal

En varningsskylt talar om för dig, att du kommer att passera en järnvägsövergång med bommar och signaler. Gör följande:

 • Anpassa hastigheten efter förhållanden.
 • Se dig ordentligt för – för även om det är signaler och bommar, kan tekniken svikta.

Så korsar du en järnvägsövergång säkert – utan bommar, ljud och ljussignal

En varningsskylt talar om för dig, att du kommer att passera en järnvägsövergång utan bommar och signaler. Gör följande:

 • Anpassa hastigheten efter hur bra utsikt du har åt båda håll.
 • Kör aldrig över, när ljussignalen visar rött.

Det sker flest olyckor på järnvägsövergångar utan bommar och signaler. Här skall du därför alltid köra extra försiktigt.

Skyltar hjälper dig också att bedöma avståndet till järnvägsövergången. Därmed kan du bättre anpassa din hastighet. Lägg märke till följande:

 • Under varningsskylten kan du se en avståndsmarkering med tre streck.
 • Mellan varningsskylten och järnvägsövergången kommer det vara ytterligare två markeringar – den ena med två streck, och den sista med ett streck.
 • Avstånden mellan markeringarna är lika stora.
 • Du kan därför betrakta skyltarna som en nedräkning till järnvägsövergången.

Stigningsfält

Vid särskilt branta backar kan vissa fordon ha svårt att hålla den hastighet som man gärna vill avveckla trafiken med. Då kan det vara anlagt en särskild bana längst till höger, som man kallar ett stigningsfält. Skall användas av de fordon som inte kan hålla tillräckligt hög hastighet.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®