top

Landsvägskörning

Mer krävande manöver

De flesta allvarliga olyckor sker när man kör för snabbt på landsvägar.

Om du kör in på en landsväg, har du ovillkorlig väjningsplikt. Därför skall du sänka hastigheten i god tid när du kör fram. På det sätt visar du också trafiken på den korsande vägen att du vill hålla din väjningsplikt.

Var uppmärksam på, att det kan vara svårt att bedöma ett fordons hastighet och avstånd. Om man kör över 50 km/h och är mer än 50 meter bort, har man en tendens att undervärdera både hastighet och avstånd.

Om en trafikskylt med ovillkorlig väjningsplikt finns i vägkorsningen, skall du endast stanna, om det är nödvändigt.

Är det däremot en stoppskylt, skall alla bilar stanna helt. Ofta finns även en stopplinje, som anger var du skall stanna. När bilen står helt stilla, skall du orientera dig grundligt. Kom ihåg att du inte får följa efter en framförkörande bil – varje enskild bil skall stanna helt vid stopplinjen.

Kom ihåg att orientera dig grundligt – både till höger och vänster. De flesta har en tendens att slarva med att orientera sig till höger, men det är lika viktigt som att orientera sig till vänster. Det kan nämligen komma trafik från höger, och om det är tal om en omkörning, kan det lätt utveckla sig till en olycka.

När du har kört in på en landsväg, skall du snabbt öka hastigheten till gällande gräns, medan du kontrollerar om det kommer trafik bakifrån.

Vänstersväng

Att göra en vänstersväng på en landsväg är en farlig manöver. Man kan lätt felbedöma avståndet till vägen som man vill svänga in på, och ens egen hastighet. Just den höga hastigheten är bär skulden till många allvarliga olyckor när man svänger till vänster.

Därför skall du göra följande när du skall svänga till vänster:

 • Förbered dig i god tid.
 • Kontrollera trafiken bakom.
 • Ge tecken med blinkljuset i god tid och placera dig i mitten av vägen.
 • Bromsa mjukt och i så god tid som möjligt, så bromsljusen gör bakomkörande uppmärksamma på att du kommer att stanna.

Innan du svänger, skall du försäkra dig att det inte kommer några motkörande. Det kan också vara bra om du genomför svängen glidande. Därmed undviker du att stanna helt, vilket minimerar risken för att bli påkörd bakifrån.

Den spanska svängen

På vissa ställen kan en vänstersväng vara särskilt farlig att genomföra. Det kan t.ex. vara strax efter en sväng eller en backe. Här kan man välja att genomföra en spansk vänstersväng, vilket minskar antalet olyckor.

I en korsning med en spansk sväng är det inte tillåtet att göra en vanlig, direkt vänstersväng. I stället finns en avtagsväg till höger.

Högersväng

Att svänga till höger är mindre farligt än att svänga till vänster, eftersom du inte skall korsa mötande trafikens körbana.

När du skall svänga till höger, skall du:

 • Förbered högersvängen i god tid och kom ihåg att kontrollera trafiken bakifrån.
 • Ge tecken med blinkljuset i så god tid som möjligt och lägg dig så långt till höger som möjligt.
 • Bromsa mjukt i god tid och avstånd till korsningen, så bromsljusen varnar bakomkommande.

Säkert avstånd till framförkörande

På landsvägar är det bra att känna till tresekundersregeln. Regeln innebär, att du skall hålla ett avstånd till den framförkörande på tre sekunder.

Det kan du göra genom att:

Välj ut en punkt som till exempel ett märke i vägen eller en vägstolpe. Från det att fordonet framför dig har passerat detta märke börjar du räkna sekunder. Om du passerar märket innan 3 sekunder så kör du för nära och bör öka avståndet.

Det är väldigt viktigt att du håller tillräckligt avstånd från bilen framför. Du hinner då bromsa i tid och kan undvika en kollision om föraren i bilen framför tvärbromsar.

Om du hellre vill räkna ut hur långt avståndet bör vara, kan du använda din hastighet. Knepet är att ersätta din hastighet med meter. Så om du kör 70 km/h, bör du ålla ett avstånd på ca 70 meter.

Möte på landsväg

Även om en landsväg är ganska bred, och det är gott om plats för trafiken i båda riktningar, kan det fortfarande vara en god idé att hålla till höger. På det sätt är det mer avstånd till mötande trafikanter. Det kan i synnerhet vara en fördel, om du möter större fordon.

På mindre landsvägar är det extra viktigt, att du lägger dig så långt till höger som möjligt. Det kan också vara en god idé att sänka hastigheten när du möter större fordon eller vägen smalnar in.

Låg fart är i synnerhet viktig före en backe eller en oöverskådlig kurva. Om du har för hög hastighet, kan du få mycket svårt att bromsa in om du får öga på ett mötande fordon. Därutöver skall du också vara uppmärksam på:

 • Fotgängare
 • Cyklister
 • Ryttare på häst

Anpassa alltid hastigheten efter förhållanden.

På helt smala landsvägar kan det vara helt omöjligt för två bilar att passera varandra. Då kan det finnas utformade särskilda mötesplatser, där man skall köra in och vänta, tills den mötande har passerat.

Vägren

På huvudvägar och större vägar är det ofta en vägren. Det är inte meningen att de skall användas som en extra körbana. Det är säkerhetszoner, som kan användas av långsamma fordon.

Vägrenen skall användas av:

 • Fotgängare, cyklister och mopeder i klass 2, när trottoar och cykelstigar saknas.
 • Fordon, som inte får eller kan köra snabbare än 40 km/h (LGF-fordon).
 • Ryttare på hästar.

Andra fordon kan använda vägrenen tillfälligt för att låta andra trafikanter passera.

I dessa särskilda fall kan du använda vägrenen:

 • Om du skall köra betydligt långsammare än annan trafik.
 • Om du vill ta en omväg.

Om du tar en omväg, skall du köra tillbaka till vägen, så snart förbi passeringen är över. Kom ihåg att du har väjningsplikt för eventuell annan trafik när du kör tillbaka in på landsvägen.

Vägrenar är riskabla att använda i mörker eller när sikten är låg, t.ex. på grund av dåligt väder eller en dold kurva. I sådana fall bör du undvika att använda vägrenar.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®