top

Cykelöverfart, cykelpassage och cykelbana

När det finns andra på vägen

Cykelöverfart

En cykelöverfart är markerad med en trafikskylt och med vägmarkeringar. Här har bilar väjningsplikt för cyklister och mopeder i klass 2.

Cykelpassage

När du närmar dig en obevakad cykelpassage, skall du köra med en passande låg hastighet. Här är det cyklisterna som har väjningsplikt och därför skall hålla tillbaka för dig, men var försiktig: Cyklister håller inte alltid sin väjningsplikt.

Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av en trafikljusreglering, framställd särskilt för cyklister – och i särskilda fall av polis.

Om du skall korsa en cykelpassage i samband med en kurva eller om du skall in i en rondell, skall du hålla tillbaka för cyklister och mopeder.

Cykelbana

Cykelbana skall användas av cyklar och mopeder i klass 2. Mopeder i klass 1 skall köra på körbanan.

Alla vägar har inte en cykelbana. I sådana fall är det viktigt att hålla goda sidoavstånd till cyklisten, i synnerhet i dåligt före och om det blåser. Cyklister är mycket sidovindskänsliga.

När du skall korsa en cykelbana, har du väjningsplikt och skall hålla tillbaka för trafikanter på cykelbanan.

När en cykelbana upphör och inte övergår till en cykelöverfart, har cyklister och mopeder väjningsplikt och skall hålla tillbaka för trafiken på körbanan.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®