top

Barn, äldre och funktionshindrade i trafiken

Se upp för barnen

Det finns alltid en risk när barn är ensamma i trafiken. Därför skall du vara mycket uppmärksam om och när du ser barn.

I synnerhet i bebyggda områden kan du riskera att barn kommer springande ut framför bilen. Andra ställen är där barn som leker, eller bara någon som skall över på den andra sidan av vägen.

Barn som skall korsa körbanan, kan stå dolda bakom parkerade bilar och plötsligt dyka upp. Även om man till och med har ögonkontakt med dem, finns det ingen garanti för att de förstår vad du har för avsikter i trafiken.

Ta barns ålder i betraktning

Generellt är barn i 5–7-årsaldern de du skall se mest upp. De är ännu inte medvetna om de faror som finns i trafiken, och egentligen borde de inte alls färdas själva i trafiken.

Barn från 7–10 år är mer medvetna om trafikens många faror, men de kan ha svårt att förutse hur en situation utvecklar sig.

Barns begränsningar

Som bilist är det bra att känna till barns begränsningar. En av dem är, att de inte alltid är bra på att se sig för. Deras synfält är smalare, och de kan ha svårt att värdera flera saker på en gång – t.ex. om en sak är nära och en annan är långt borta.

Hörseln är inte heller fullt utvecklad. Därför kan det vara svårt för dem att höra, var ljudet kommer ifrån.

Dessutom är barn mycket impulsiva, vilket är inte heller så klokt i trafiken.

Först i 12–13-årsåldern blir barn någorlunda trafiksäkra. Men oavsett vilken ålder barnen har, skall du som sagt vara extra uppmärksam när det är barn i trafiken.

  • Kör med anpassad, låg hastighet.
  • Flytta eventuellt foten till bromsen.
  • Håll gott avstånd.

Skolpatruller

I närheten av många skolor kan du träffa på skolpatruller – i synnerhet på morgonen. Ofta är det äldre elever, som hjälper yngre skolbarn med att korsa vägen på ett säkert sätt. För att göra bilisterna uppmärksamma på skolpatrullen bär de orangefärgade regnjackor eller västar.

Minska hastigheten när du närmar dig ett ställe med skolbarn och skolpatruller.

Skolbussar

När du ser en skolbuss som har stannat för att låta barn stiga av eller på, skall du vara särskilt uppmärksam. Du bär ansvaret när du passerar bussen, håll därför alltid en passande låg hastighet.

När bussen skall stanna, kommer busschauffören att använda blinkljuset ca 100 meter innan busshållplatsen. Medan bussen står still, blinkas det fortfarande, och först ca 100 meter efter att bussen har lämnat busshållplatsen, stängs blinkljuset av.

Några du skall visa särskild hänsyn

Äldre

När vi blir äldre, minskar vår uppfattningsförmåga. Därför skall du visa extra hänsyn mot äldre i trafiken. Ge dem tid att uppfatta olika trafiksituationer.

Handikappade och olycksdrabbade

En annan grupp som kräver särskild uppmärksamhet, är handikappade och olycksdrabbade

Kom ihåg att ett handikapp kan vara både synligt och osynligt. Därför är det inte alltid lika lätt att se, om en person är handikappad eller ej. Ha därför tålamod med personer som rör sig långsamt eller använder längre tid på att orientera sig än normalt.

Synskadade kan också ha stora svårigheter med att färdas i trafiken. Du kan ofta känna en synskadad genom att personen använder en vit käpp för att söka av området framför sig. Andra har en ledarhund, som är till stor nytta för dem, och eventuellt ett gult armband.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®