top

Inledande begrepp

Det skall du veta innan du börjar

För att få ett körkort skall du lära känna några grundläggande begrepp, körbanemarkeringar och vägmärken/trafikskyltar.

Vägar

Under beteckningen vägar ingår:

 • Vägar
 • Gator
 • Platser
 • Cykelstigar
 • Trottoarer
 • Gångbroar

Trafikanter

Alla som uppehåller sig på en väg, betraktas som trafikanter.

Det gäller även personer i ett fordon, inkl. passagerarna. En person som rider längs vägen, är en trafikant. Och det samma gäller människor på:

 • Rullskridskor
 • Rullskidor
 • Skateboard

Fordon

Det finns olika fordon:

 • Motordrivna fordon
 • Påhängsfordon
 • Cyklar
 • Hästvagnar

Motordrivna fordon delas in i följande kategorier:

 • Traktorer
 • Motorredskap
 • Terränggående motorfordon

Körbanemarkeringar

Det finns många olika vägmarkeringar:

 • Längsgående markeringar används som exempelvis heldragna linjer eller streckade linjer.
 • Tvärgående markeringar används som t.ex. stopplinje eller vid ett övergångsställe.
 • Andra markeringar är t.ex. körfältspilar, symboler eller bussbanor.

Vägmärken/Trafikskyltar

Här kan du se alla de olika vägmärken som finns.

Kör förutsägbart

Det är viktigt, att du kör defensivt – det vill säga så förutsägbart som möjligt för andra trafikanter. På det sättet kan trafiken avvecklas säkert och snabbt.

Kör alltid på ett sådant sätt att det inte överraskar andra, och var hela tiden uppmärksam på de risker som du kan stöta på.

Att köra defensivt menas följande:

 • Ge dig tid för din körning.
 • Var förberedd på att oförutsedda saker kan ske.
 • Förbered din körning i så god tid som möjligt.
 • Kör säkert och bromsa i god tid.
 • Kör jämnt och lugnt.
 • Var hela tiden uppmärksam – både bakåt och framåt.
 • Ta aldrig några chanser – tänk innan du handlar. +

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®