top

Halt väglag

När vägbanan är hal

Att bli duktig på att köra i halt vägföre, kräver både övning och kunskap.

Många är inte klara över, att de flesta olyckor sker vid fläckvist hala vägar. Det är inte svårt att köra försiktigt, när det är is och snö överallt. Men om det halt bara på vissa ställen, som t.ex. på en skogsväg, längs en sjö eller under eller över en bro, då kan det verkligen överraska.

Resultatet blir tyvärr, att man inte anpassar hastigheten, och fel hastighet är just orsak för de flesta halkolyckor.

Hur upptäcker du att vägen är hal?

Temperaturen har i sig själv en avgörande betydelse. Innan du kör, är det därför en god idé att titta på en termometer. Många nya bilar har inbyggd termometer, men om din bil inte har det, bör du kontrollera temperaturen på annat sätt. Om temperaturen är under fyra grader, finns det risk för halt vägföre.

Vägens yta kan också indikera om det är halt. Om en väg ser våt ut, och du inte kan höra vatten när du kör, är det risk för att du kör med nedsatt väggrepp. Var hela tiden uppmärksam på körbanans tillstånd – i synnerhet när temperaturen är omkring fryspunkten.

Dessutom kan körbanan vara hal på alla årstider.

Vår

Kalla nätter hör man ofta om på våren.

Det kan också komma plötsliga temperatursvängningar, där smältvatten rinner in på körbanan, men lägger sig i vattenpölar i skuggan. Här är det kallare, och därför fryser vattnet till is. Det är en av orsakerna till fläckvis hala vägar.

Sommar

Även på sommaren kan du uppleva hala vägar.

När det är riktigt varmt, säger man att asfalten ”smälter”. Helt konkret innebär det att tjäran i asfalten blir flytande, och det ger hal körbana.

Om det har varit varmt och torrt väder under längre tid, kan en regnbåge också skapa hala vägar. De oljerester från däckavlagringar och liknande, kan lösas upp och göra vägbanan hal. I städer kan i synnerhet gatsten /beläggningen) bli mycket hala.

Höst

Ett lager nedfallna löv bär skulden till hala vägar på hösten. Det kan kännas som att köra på tvål.

Lantbruket kan också spilla jord och grödor på vägarna, vilket kan göra dem hala.

När frosten kanske kommer i slutet av hösten, speciellt på nätter, kan man ha oturen att uppleva glashala morgnar, där det inte är saltat. Var därför uppmärksam på t.ex. rimfrost i gräset eller på bilen. Det är i synnerhet risk för hala sträckor på utsatta ställen.

Vinter

Temperaturen kommer självklart oftast under 0 grader under vintern, och då skall du vara extra uppmärksam.

När det är snö på vägbanan, skapar bilarnas däck ett spår med barmark. Det kan kännas säkert att köra på, eftersom väggreppet är fint, men du bör trots det anpassa din hastighet. Om du kör lite ut i snön, blir väggreppet betydligt sämre.

När en väg har blivit plogad, kan det finnas snövallar – både i mitten av vägen och på sidorna. De är mycket hala att köra i, så här skall du igen vara försiktig med hastigheten.

Glattis kan uppstå i flera av årstiderna. Det är ovanligt halt och farligt att köra på. Glattis uppstår, när underkylt regn träffar marken eller körbanan och ögonblickligen fryser till is. Man kan uppleva att bilens rutor blir täckta av is. Fenomenet kallar man ett ispansar, och det är en viktig signal om att köra mycket försiktigt.

Vattenplaning

När det är mycket vatten på körbanan, kan du riskera att bilens däck inte kan leda bort vattnet. Resultatet blir att bilen plötsligt kör på vattnet. Det är mycket farligt, eftersom du varken kan svänga eller bromsa. Det är som att åka vattenskidor – man seglar runt.

Ett bra, nytt däck är i stånd att dränera 35–40 liter vatten per sekund. Efter hand som däcket blir slitet och mönstrets djup minskar, blir däckets förmåga att dränera bort vattnet sämre. Så om det är vatten på körbanan, skall du anpassa hastigheten till däckens tillstånd. Om det är mycket vatten på körbanan, kan det även med helt nya däck vara nödvändigt att sänka hastigheten.

Dessa faktorer ger risk för vattenplaning:

  • Hög hastighet
  • Nedslitna däck
  • Körning med breda däck
  • Körning på körbanor med mycket vatten

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®