top

Teoriprov 1

Du kommer snart att få 65 frågor. Ange ett svar per fråga och klicka sedan på "Nästa". Du kan när som helst under provet ändra ditt svar eller gå tillbaka till en fråga genom att klicka på "Till översikt frågor".

Hos Trafikverket har du 50 minuter att svara på frågorna. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 52 frågor. Det betyder att du högst får ha 13 fel för att klara kunskapsprovet.

Efter provet får du direkt besked om provet är godkänt eller inte.

Digital teoriprøve.

Alla 1000 körkortsfrågor 149,00 kr.